Kezdőlap‎ > ‎Magamról‎ > ‎

Publikációk

Ez az, ami soha nem bír naprakész lenni. 

Szakmai publikációk és egyéb írások

Győri Péter: Véletlen és szükségszerűség mindennapi életünkben. Berzsenyi Dániel Gimnázium, TDK.1971. (Kézirat)

Győri Péter: Budapest társadalmi-demográfiai szerkezetének változásai 1960-1970., Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE), 1978. (Kézirat)

Győri Péter: Városszerkezet és a társadalmi csoportok térbeli elhelyezkedése. Budapest példájánMKKE, TDK, 1978. (Kézirat)

Győri Péter: A munkaerő és a munkahelyek struktúrájának változásai Budapesten 1960 és 1976 között, MKKE, 1979. (Kézirat)

Győri Péter: Társadalmi csoportok térbeli elhelyezkedése és lakáshelyzete BudapestenMKKE, Diploma, 1979.  ÁBRÁKTÁBLÁZATOK (Kézirat), megjelent: Budapesti városrészek társadalma. Medvetánc, 1982/4-1983/1.

Győri Péter: A PamutházMűvelődéskutató Intézet, 1979. Rokoni hálózat ábrájaAdatlap(Kézirat)megjelent: Telepek Újpesten. In.: Újpest-kötet. Művelődéskutató Intézet, 1982.

Győri Péter: A Mátyás téri városi házakMűvelődéskutató Intézet, 1979.(Kézirat), megjelent: Telepek Újpesten. In.: Újpest-kötet. Művelődéskutató Intézet, 1982.

1980 - 1989

Győri Péter: Budapesti telepekMűvelődéskutató Intézet, 1980. (Kézirat), megjelent: Szegregáció egy budapesti telepen, Kultúra és Közösség, 1980/4.

Győri Péter: Szegregáció egy budapesti telepen, Kultúra és Közösség, 1980/4. 

Győri Péter: Sorsforduló(Kézirat), Budapest, 1981. 

Győri Péter: Telepek Újpesten. In.: Újpest-kötet. Művelődéskutató Intézet, 1982.

Győri Péter: Budapesti városrészek társadalma. Medvetánc, 1982/4-1983/1.

Győri Péter: Hozzászólás a szociálpolitikáról folyó reformvitához, Szakértői jelentés, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1982.

Győri Péter: Hozzászólás az "A lakásellátás (-építés, -fenntartás, -elosztás és -gazdálkodás) hosszú távú fejlesztési koncepciója" című előterjesztéshezSzakértői jelentés, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1982.

Győri Péter: A településfejlesztés szociálpolitikai tényezői hazánkban, Szakértői jelentések, OKKFT-ÉVM, 1984-1986.

Peter Győri: Difficulties in Realizing a Socialist Housing System. Crisis in Welfare - East and West. Critical Social Policy Conference, Manchester, 1984.

Győri Péter - Szalai Júlia: Dupla vagy semmi. Gondolatok a gazdasági és társadalompolitikai reform összeegyeztethető-ségéről (Kézirat)MTA Szociológiai Kutató Intézet, 198x

Győri Péter: A tervezés buktatói. In.: A városépítésről. Kossuth, 1984.

Győri Péter: Időskorúak jövedelmi helyzete 1982-ben. Szociálpolitikai Értesítő, 1985.

Győri Péter: A szociálpolitika irányítási-szervezeti rendszerének reformjáról. Medvetánc, 1984/4-1985/1.

Győri Péter: Egyenlőtlenségek az életidőben. In.: Meddig él a múlt? Tanulmányok egy kohorsz-vizsgálatból. Budapest, MTA  Szociológiai Kutató Intézete, 1986.

Győri Péter: Két nemzedék önálló lakásútja. In.: Meddig él a múlt? Tanulmányok egy kohorsz-vizsgálatból. Budapest, MTA  Szociológiai Kutató Intézete, 1986.

Győri Péter (Gereben Pál): Kórtüneteink egy kötetbe zárva, Beszélő szamizdat 17. szám (1986/2.), 

Győri Péter: A tevékenységek struktúrája térben és időben. In.: Az iskola megújításának mai útjai. 1987.

Győri Péter: Lakásrendszerünk kialakulása - buktatókkal. In.: Szociálpolitika ma és holnap. Kossuth, 1987.

Győri Péter: A lakáspolitika szociális jellegének néhány szociológiai problémája. Településfejlesztés, 1987/4.

Győri Péter: A lakásellátás hosszú távú programját megalapozó vizsgálatok, Szakértői jelentések, OT-PM-ÉVM, 1987-1988.

Győri Péter: Vélemény az OT-PM-ÉVM (87) előterjesztésrőlSzakértői jelentés, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1987.

Győri PéterVélemény a lakáspolitika hosszú távú fejlesztésének koncepciójárólSzakértői jelentés, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1987.

Győri Péter: A lakásrendszer szociális, szociálpolitikai és jóléti vonatkozásai, Szakértői tanulmány, ÉVM, 1987.

Győri Péter: A rászorultsági elv érvényesülése a lakáscélú helyi támogatás gyakorlatában, Szakértői tanulmány, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB), 1988.

Győri Péter: Bérlakások - lakásbérek - bérlősztrájkSzakértői javaslat, (Kézirat), MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1988.

Győri Péter: Kisközösségi szociális kezdeményezések. In.: Arat a magyar. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1988.

Győri Péter: A statisztika margójánHajléktalanokért Társadalmi Bizottság, Hírlevél, 1988.

Győri Péter: Szociális lakáspolitika Budapesten a városegyesítéstől a 30-as évekig. Social Welfare and Housing Policy in Budapest from the Unification of the Town until the 1930s.New-York - Budapest Konferencia, 1988.

Peter Győri: "One sentence...""Egy mondat..." A szociális célú kisközösségi szervezetekről. International Conference on Social Policy and Socialism, Leeds, 1988.

"Magyarországon hivatalosan nem létezik hajléktalanság..." (HVG, 1988.06.04.)

Történelmi hátralék. Lakbérbojkott. (HVG, 1988.10.08.)

"És lőn sötétség..."  (ÖTLET, 1988.)

Árak, bérek, négyzetméterek. (Magyar Hírek, 1988.07.08.)

Győri Péter: Helyzetjelentés. Az 1980-as népszámlálás… Hajléktalanok Társadalmi Bizottsága, 1989. és Hiány 1989/2.

Győri Péter: Javasolt lakásgazdálkodási konstrukcióSzakértői tanulmánySzEM, 1989.01.

Győri Péter: Javasolt lakásgazdálkodási konstrukcióSzakértői tanulmány, 1989.01. (Kézirat)

Győri Péter: Néhány fésületlen mondat a lakáskérdésrőlVitaanyag, 1989.

Győri Péter: A lakáspolitika esélyei - az esélytelenek perspektívái, Szakértői tanulmány, Szakszervezetek. Gazdasági és Társadalomtudományi Intézete, 1989.

Győri Péter: Vélemény a Fővárosi Tanács hosszú távú lakásgazdálkodási koncepciójáról, Szakértői jelentés,  MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1989.

Győri Péter: Helyzetjelentés 1., Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, 1989.

Győri Péter: A Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság Alapító levele, Esély, 1989/2.

Győri Péter: Hajléktalanság. Útmutató az Ön jogairól, Menhely Alapítvány, 1989.

Peter Győri: New Social Initiatives - Conflicts and Coexistence of the State and Society. Paper to be presented at the international conference on "Voluntarism, Non-governmental Organisations (NGOs) and Public Policy", Jerusalem, 1989.

Igenis, vannak hajléktalanok! (Népszava, 1989.04.06.)

Homeless Estimated in Tens of Thousands (Népszava 1989, 04. 06.) US-FBI

Időhúzás zárt ajtók mögött. (Világ, 1989.08.24.)

Kettészakadt lakásrendszer. (Magyar Hirlap, 1989.10.18.)

Újszegény réteg a láthatáron. (Magyar Hírlap, 1989.10.30.)

SzDSz-szociálpolitika.(Magyar Hírlap, 1989.11.03.)

Védőháló nélkül. (Siker, 1989.2.)

A statisztika margóján. (Beszélő, Helyzetjelentés 2., 1989.11.)

1990 

Győri Péter: Közösségi szolidaritás 1945 előtt. Budapest a hajléktalanokért, Beszélő Új foly. 1. 1990.

Győri Péter: Hajléktalanság Magyarországon. Összefoglaló jelentés 1990Szakértői jelentés, ENSz – HABITAT, 1990.

Győri Péter: A hajléktalanságrólSzakértői anyag, MTA Szociológiai Kutató Intézet - Népjóléti Minisztérium, 1990.11.

Győri Péter: A Fővárosi Önkormányzat hajléktalanügyi teendői, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1990.

Győri Péter: Szociológiai vizsgálat a nem-állami szociális szféra jellegéről, szerepéről, működéséről Magyarországon 1990/91., Kutatási beszámolóNépjóléti Minisztérium, 1990.

Győri Péter: V É L E M É N Y A hajléktalanság jogi rendezését szolgáló szakmai-szabályozási kérdésekről c. előterjesztésrôl, Szakértői vélemény, Népjóléti Minisztérium, 1990.12.

Győri Péter: Hajléktalanság Magyarországon – A  hajléktalanság veszélyzónájában élők. 1-2, Urbanisztika 1. 1990. jul., aug.

Győri Péter  - Gábor László: Guberálás a lakáspiacon. A lakásfoglalók és a hatóságok küzdelme az 1945 utáni jogszabályok tükrében. In.: Lakók és hatóságok Budapesten. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete,1990. és In: XXX 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. Szerk. KEMÉNY István, GÁBOR László. Bp., MTA Szociológiai Intézete, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, 1994.73-92.

Győri Péter  - Gábor László: Ipi-apacs enyém a lakás! A lakásfoglalók és a hatóságok küzdelme az 1945 utáni jogszabályok tükrében, Budapest, Esély, 1990/6.

Győri Péter - Gábor László: Díjhátralékosok - díjhátralékosság. In.: Lakók és hatóságok Budapesten. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1990.

Győri Péter - Gábor László: Adósságok kicsinyben. Budapesti háztartások közüzemi hátralékai. Valóság, 1990.2.

Peter Győri - Gábor László: Day-to-dayCrisis Management. Public Utilities and Non-paying Consumers in a City. In.: Hungary under the reform: sociological studies (szerk.: András Tóth, László Gábor), 1990.

Győri Péter: Menhely Alapítvány Alapító OkirataBudapest, 1990.

Győri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról, Magyarországon, 1990. In.: Társadalmi riport. TÁRKI, 1990. és Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához, Budapest, 1993.

Győri Péter: Visszapillantás a múltba. A hajléktalanság kezelésének példái a fővárosban 1945 előttHelyzetjelentés 3., Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, 1990.

Győri Péter: Szociális csődellátás. Várható viszály és együttműködés, Beszélő 1.1990.09.

Győri Péter: Közösségi szolidaritás 1945 előtt. Budapest a hajléktalanokért. Beszélő 1.1990.09.

Győri Péter: Fizetésképtelen fogyasztók, Beszélô 2.1990.09.

Győri Péter: Tudjuk-e? (Önkormányzati gondolkodás), Magyar Nemzet, 1990.10.10.

Hajléktalanügy - Sajtóvisszhang, tallózó (1987 - 1990) (Kézirat)

1991

Győri Péter: Szociális politika - hajléktalanság - lakásügy. A Fővárosi Önkormányzat programjához. Budapest, Fővárosi Önkormányzat, 1991.    

Peter Győri at coll.: Program for the City of Budapest. Budapest, Fővárosi Önkormányzat, 1991.   

Győri Péter: Jön a tél (a távfűtési díjakról), Beszélő, 1991

Peter Győri: Report prepared on the Homeless in Hungary, 1990. In.: Beyond the great Transformation. Research Review, Budapest, 1991.

Győri Péter: Javaslat a bérlakások elidegenítésének egységes újraszabályozására, Előterjesztés , Fővárosi Önkormányzat, 1991..

Győri Péter: Javaslat a fővárosi Lakásalap létrehozására, működtetési módjára, Szakértői tanulmány, Világbank - Fővárosi Önkormányzat, 1991.

Győri Péter: Helyzetjelentés. A statisztika margóján, Beszélő hetilap, Évfolyam 1, Szám 3.

Győri Péter: Felszólalás a kilakoltatásra ítéltek ügyében, Beszélő hetilap, Évfolyam 2, Szám 23.

Győri Péter: Nem értjük egymást. További reflexiók kilakoltatott-ügyben, Beszélő hetilap, Évfolyam 2, Szám 41.

Győri Péter: Hogyan készülnek a lakáskoncepciók? Párbeszéd Oszlányi Zsolttal, Beszélő hetilap, Évfolyam 2, Szám 55.

Győri Péter: Lakásajándékok (Ipi-apacs...), Beszélő, 1991.03. 

Győri Péter: Törvénytelen állapot, Beszélő, 1991.x.

Győri Péter: „Lakástörvény” – koncepció nélkül (Beszélő hetilap, Évfolyam 4, Szám 16.)

Tízezrek nem fizetnek lakbért, villanyt, gázt (Népszava, 1991.01.04.)

"Újszegények", jóléti proletárok. Húshatáron túl a szegénység, díjtartozáson túl a tisztesség. (Esti Hirlap, 1991.01.05.)

A nagy nemzeti lakáskoncepcióról (Magyar Hírlap, 1991.)

(Gyekiczky András) Kótyavetye helyett stratégiát. Fővárosi lakáspolitika. (Beszélő, 1991.02.02.)

Segítség! De miből?  (Kurir 1991.02.21.)

Idén szimbolikus számú bérlakás épül a fővárosban. (HVG,1991.02.23.)

Se koncepció, se lakás. (Magyar Nemzet, 1991.02.25.)

A szegényház tíz éve is már zsúfolt volt. (Népszabadság 1991.03.04.)

Lakásajándékok. (Beszélő, 1991.03.23.)

Újkori szegénységi bizonyítvány. (Magyar Hirlap 1991.03.28.)

Az új fővárosi lakáseladási rendeletről (Magyar Hírlap, 1991.06.)

Jön a tél - a távfűtési díjakról.  (Beszélő, 1991.11.02.)

Mit tehet a lakásalap?  (Népszabadság, 1991.11.20.)

1992

Peter Győri: A Brief Report on Homelessness in Hungary, 1990. In.: Social Report. TÁRKI, 1992.

Peter Győri: Organizations on the Fringe: Comparative Case Studies. Temple University, Philadelphia, 1992.

Győri Péter: Öntsünk-e tiszta vizet a pohárba? Avagy vízáralku 92', Beszélő, 1992

Győri Péter (ford.): A Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság törvénye a létminimumról, Esély 1992/3. 

Győri Péter: V é l e m é n y "a lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról" c. 5401.sz. törvényjavaslatról (az 1992. február 25-i szakértői vélemény alapján), Szakértői vélemény, 1992.

Győri Péter: V é l e m é n y az 5401. sz. törvényjavaslat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, Bizottsági előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1992.04.24.

Győri Péter: A fővárosi önkormányzatok lakásügyi összefogásának tézisei, Szakértői tervezet, Fővárosi Önkormányzat, 1992.04.

Győri Péter: Általános észrevételek "A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról" c. 5401.sz. törvényjavaslatról, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1992.06. (+Indoklás)

Győri Péter: Részletes észrevételek "A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról" c. 5401.sz. törvényjavaslatról, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1992.06.

Győri Péter: A fővárosi egységes kiegészítő lakásfenntartási támogatási rendszer szabályai, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1992.

Peter Győri: Social Policy - Homelessness - Housing. International Conference on Social Housing,the Homeless and the Poorly-Housed in Europe. Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe, Council of Europe, Nottingham, UK, 1992. 

Győri Péter: Szervezetek a margón. Esettanulmány a hajléktalanok támogatásáról Magyarországon. 1992.

Győri Péter - Matern Éva: Hajléktalanokat segítő szerveződések a 90-es évek elején. Szociológiai vizsgálat a nem-állami szociális szféra jellegéről, szerepéről, működéséről Magyarországon, 199o/91, Max Weber Alapítvány, 1992.

Megjelent egy rendelet - fele. (Beszélő, 1992.01.25.)

Melyik irányba menjünk, avagy mi legyen a lakókkal és a lakásokkal? (Beszélő, 1992.01.18.)

Mi hiányzik a lakástörvény-javaslatból? (Magyar Hirlap, 1992.04.01.)

Lakásgazdálkodási elképzelések. (Magyar Nemzet, 1992.04.13.)

Győri Péter: "Lakástörvény" - koncepció nélkül, Beszélő, 1992.04.18.

Lesz-e "igazi" lakástörvény?  (Magyar Nemzet, 1992.05.18.)

Új típusú javaslat szociális támogatásra. A lakbér egy részét a főváros fizetheti. (Magyar Hírlap, 1992.12.12.) 

1993

Győri Péter: Kérelem, Beszélő, 1993.05.

Győri Péter: (Saját) TÖRVÉNYJAVASLAT a lakások bérletére, valamint az állami és önkormányzati lakások elidegenítésére vonatkozó szabályokról, Szakértői javaslat, 1993.02.

Győri Péter - Matern Éva: Lakásügyi szerveződések a 90-es évek elején Magyarországon. OTKA beszámoló, 1993.

Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Szociális Központ és Intézményei létrehozására, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1993.

Peter Győri - Eva Matern: Housing Organizations in Hungary at the Turn of the 198O/9OESRC Conference, Canterbury-Tallin-Budapest, 1991-93.

Győri Péter - Gábor László - Vajda Júlia: Adalékok a családi pénzügyek vizsgálatához. Valóság, 1993.6. és Szöveggyűjtemény a társadalmi egyenlőtlenségek tanulmányozásához, Budapest, 1994

Lakni kell. De hol és mennyiért?  (Közéleti krónika, 1993.01.)

Az önkormányzat és a civil szervezetek összefogása. Kiegészítő normatív támogatást vezet be a főváros a hajléktalanellátásban (?, 1993.03.)


Baj lesz ebből... (Beszélő, 1993.02.)


A jó lakások már régen elkeltek. (Magyar Hirlap, 1993.05.27. )

Győri Péter: A lakástörvény végszavazás előtt, Magyar Hirlap, 1993, 06. 

1994

Győri Péter: Új lakbérrendszer a fővárosbanElőterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1994.

Győri Péter és tsai: Budapest Fővárosi Önkormányzat szociális otthonainak Rekonstrukciós programja, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1994.06.23.

Mit jelent a fővárosi bérlakások szempontjából a koalíciós megállapodás? (Magyar Hírlap, 1994.07.)

Hajléktalanok „negyedik világbeli” szegénységben. (Magyar Hirlap, 1994.08.15.)

Felkészülés a télre – kánikulában. Milyen feladatok várnak a kormányra és a Fővárosi Önkormányzatra hajléktalanügyben? (Magyar Hírlap, 1994.08.)

Mulasztásos törvénysértés az önkormányzatoknál. Hol maradnak a lakbértámogatások? (Magyar Hirlap.......)

A szociális bérlakásokról (Magyar Hirlap, 1994.11.)

Lakástörvény - az Alkotmánybíróság megsemmisítette... (MTI, 1994.11.15.)

1995

Győri Péter: Eladósodott társadalom. Fővárosi díjhátralékok 1984-1994. I. - II. Esély, 1995/1-2.

Győri Péter - Gábor László: Díjhátralékosok- díjhátralékosság. Kandidátusi értekezés, 1995.

Győri Péter: Útmutató a fővárosi kerületi lakbér-rendeletek megalkotásáhozSzakértői javaslat,  Fővárosi Önkormányzat, 1995.

Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Közüzemi Díjkompenzációs Támogatás elveire, szabályaira, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1995..

Győri Péter: Javaslat Fővárosi Árellenőrzési Fórum létrehozásáraElőterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 1995.05.09.

Peter Győri: Homelessness - and its implications in Hungary 199o-1995. (kiadvány) (+magyarul), FEANTSA, Third International Congress „Where to Sleep Tonight? Where to Live Tomorrow?” 1995. 

Győri Péter: Új lakbérrendszer a fővárosban, 1995.04.

Rászorultsági alapon. A fővárosi közüzemi kompenzáció eddigi tanulságai (Magyar Hirlap, 1995.03.) 

Fővárosi Közüzemi Díjkompenzáció, Tájékoztatók (1995-2012), Hálózat Alapítvány - MTI, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,  2006 ppt, 2007 ppt2008 ppt2009 ppt2012.

1996

Győri Péter: A Menhely Alapítvány ügyfelei. Phare, 1996., 

Győri Péter - Gábor László: A köldökzsinór. Esély 1996/4.

Peter Gyori: Social Welfare and Housing Policy in Budapest from the Unification of the Town until the 1930's, 1996.

Győri Péter: A várospolitika és a lakásépítés szerepe egyes szegregációs minták kialakulásában. In.: A város, a város társadalma, életforma-csoportok. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. (szerk.: Győri Péter), Wesley János Főiskola, 1996.

Győri Péter: Szociális lakáspolitika Budapesten a városegyesítéstől a harmincas évekig. In.: A város, a város társadalma, életforma-csoportok. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. (szerk.: Győri Péter), Wesley János Főiskola, 1996.

Győri Péter: Budapesti városrészek társadalma. In.: A város, a város társadalma, életforma-csoportok. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. (szerk.: Győri Péter), Wesley János Főiskola, 1996.

Győri Péter: Fagyhalál 1, Fedél Nélkül, 1996. x.

Győri Péter: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak?, Mozgó Világ, 1996/12., és Hajszolt Hírlap, 1997/2.

Győri Péter: A Fővárosi Városrehabilitációs Alap elvei, céljai, szabályai, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1996.

Győri Péter: A Fővárosi Szolidaritási Alap elvei, céljai, szabályozása, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1996.

Győri Péter: Javaslat a Hálózat Alapítvány hátralék-kiegyenlítő támogatási rendszerének szabályaira, Szakértői javaslat, Hálózat Alapítvány, 1996.

Győri Péter: Szociális lakáspolitika Budapesten a városegyesítéstől a harmincas évekig1996.

Bőkezű-e Újpest? (Magyar Hirlap, 1996.01.)

Mulasztásos törvénysértés az önkormányzatoknál. Hol maradtak a lakbér-támogatások? (Magyar Hírlap, 1996.01.)

Tények a Fővárosi Szociális Központról (Magyar Hírlap, 1996.02.06. Kézirat?)


Fegyelmi vizsgálat - Iványi Gábor (MTI, 1996.06.26.)

Segíteni kell, de mindenkin nem lehet (Népszabadság, 1996.07.02.)

Karcsúsítás előtt a hajléktalanellátás? (Magyar Hirlap, 1996.07.03.)

Az „Igen nagy hideg miatt” meghaltak száma (1955 - 1994). (Fedél Nélkül 1996, 04)

„Szerelemintézmény” (Demokrata, 1996.07.22.)

Tények az FSzKI-ügyben (Magyar Hirlap, 1996.09.03.)

A kilakoltatottak és a Szociális Törvény. Olvasói levél (Magyar Nemzet, 1996.09.05.)

Rövid reflexió helyreigazítás helyett (168 Óra, 1996.09.24.)

Fővárosi Közüzemi Díjkompenzáció (MTI,1996. 11. 15.)

Tájékoztató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret nyerteseiről (MTI, 1996.10.)

Profitból támogatás (?, 1996. 12. 09.)

1997

Győri Péter: Hajléktalanellátás légüres térben, Hajszolt Hírlap, II.évf. 1.sz., és Magyar Hírlap, 1997.01.13.

Győri Péter: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak?, Hajszolt Hírlap, II.évf. 2. sz., 1997.

Győri Péter: Egy rendelet megszületésének története. Hajszolt Hírlap, 1997. április-május.

Győri Péter: Egy szakma születése - gyorsfénykép magunkról, Esély, 1996/6.

Peter Győri - Matern Éva: Housing movements in Budapest. In.: Environmental and Housing Movements. Grassroots Experience in Hungary, Russia and Estonia. (ed. K. Lang-Pickvance, N. Manning, C. Pickvance), 1997, Aldershot, Avebury.

Győri Péter: Javaslat a fővárosban tartózkodó hajléktalanok pénzbeli ellátását szabályozó önkormányzati rendelet alkotására, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1997.04.28.

Győri Péter: Egy rendelet megszületésének története, Hajszolt Hírlap, 1997.

Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló rendeletről, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1997.

Győri Péter:  A szegényügy - hajléktalanügy - lakásügy fővárosi történetéről, OTKA beszámoló, 1997.

Győri Péter: A budapesti modell, „Hátralékok - Hátralék ok” 1997, Szombathely,

Győri Péter: Hajléktalanok és szociális munkások, A Szociális Munka Napja, Budapest, 1997.

Győri Péter: Lakhatás és hajléktalanság - nemzetközi kitekintéssel1997.08.

Győri Péter: II. János Pál üzenete a hajléktalanokért, (Kézirat), 1997.


Győri Péter: Ki kell építeni a piacgazdaságnak megfelelő szociális lakáspolitika alapelemeit1997.11.


Győri Péter: Szociális munka napja1997.11.12.

Győri Péter: A hajléktalanügy - lakásügy összekapcsolódó teendői, HAJSZOLT Egyesület, Balatonföldvár, 1997.

Győri Péter: Újra kellene gombolni a fővárosi önkormányzati rendszert? Hajléktalanellátás eszköztelenül, Magyar Hírlap, 1997.01.13.

Vagyonosok segélyezése? Reflexió (?,1997.03.)

Józsefvárosi rehabilitáció (Magyar Hírlap, 1997.03.26.)

70 millió hajléktalanoknak (Magyar Hírlap, 1997.03.26.)

Városrehabilitációs tervek Budapesten. Társasház is pályázhat (Magyar Hírlap, 06.18.)

A helyi szociálpolitika ellentmondásai. (Népszabadság, 1997.06.20.)

Győri Péter: Szociálcinizmus, Magyar Hirlap, 1997. 07.10.

Egyéves a Fővárosi Szolidaritási Alap. (Népszabadság, 1997.08.08.)

A manipuláció édes gyümölcse (Élet és Irodalom, 1997.11.27.)

Győri Péter: Láthatatlan hajléktalanok a köztereken, Népszabadság, 1997.12.05.

Ötmilliárd jutott a bérházak felújítására (Magyar Nemzet, 1997, 12.)

Győri Péter: In memoriam Gábor László, Szociológia, 1997.

1998

Győri Péter: El nem évülő (avagy eddig meghallgatásra nem talált) javaslatok a lakásügy-hajléktalanügy szabályozásának határmezsgyéjén, Hajszolt Hírlap, 1998. május-július.

Győri Péter: „Hajléktalanok Menhelye Egylet” Az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés, Esély, 1998/5.

Győri Péter: Adósságkezelési kerületi rendeletek. Összesítő tábla, (Kézirat), 1998.


Győri Péter: A helyét kereső lakásügyről néhány szóban, 1998.06.

Győri Péter: Lakás - lakhatás - díjhátralék, Szombathely, 1998.

Győri Péter: A budapesti modell, Szombathely , 1998.

Győri Péter: Javaslat a kormányzati szintű hátralékkiegyenlítő támogatási rendszerekhez szükséges teendőkre, Szakértői javaslat, Népjóléti Minisztérium,1998.

Győri Péter: Javaslat a hajléktalanellátó civil szervezetek egységes normatív támogatási rendszerére, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1998.

Győri Péter: A lakhatás biztonsága - szociális biztonság, Szakértői tanulmány, Budapesti Szabad Demokraták programja, 1998.

Győri Péter: Javaslat a a kerületekben bevezethető lakásfenntartási és adósságkezelési támogatásra, Szakértői tervezet, 1998. (Kézirat)

Szigorúak a hazai kilakoltatási szabályok (Népszava, 1998.01.05.)

A BKV-n nincs szociális kedvezmény (Magyar Hírlap, 1998.01.06.)

Győri Péter: Kiegészítő normatív támogatás a hajléktalanellátásbanNépszabadság, 1998.04.02.

Győri Péter: Javaslat a hajléktalanokat ellátó civil szervezetek kiegészítő támogatására ellátási szerződés keretében (részlet), Hajszolt Hírlap, 1998. március-április.

Győri Péter: Viszontkérdések a csalódottakhozMagyar Hirlap, 1998. 06.18.

Pályázat a társasházaknak. A városrehabilitáció közös feladatunk (MTI, 1998.06.)

Győri Péter: A helyét kereső lakásügyről néhány szóban, (?, 1998.06.26.)

Győri Péter: Újra kell építeni a lakáspolitikátMagyar Hirlap, 1998. 07.01.

Győri Péter: A fővárosi közmű-privatizáció és az árak, ?, 1998.07.

Adósságkezelés Budapesten (MTI tájékoztató, 1998.07.)

Felújításra pályázhatnak a társasházak (Népszava, 1998.07.)

Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázatot hirdet a fővárosi szociális szervezetek együttműködésének fejlesztése céljából (Magyar Hírlap, 1998.07.)

Győri Péter: A fővárosi közmű-privatizáció és az árak, Népszava, 1998.07. 

Az OTP adósai: A lakosság konszolidációja (Magyar Narancs, Kerényi György, 1998.08.13.)

1999

Győri Péter: A szociális törvény és a lakásügyi törvény szükséges kapcsolódási pontjai. Hajszolt Hírlap, 1999. január-február.

Győri Péter - Tausz Katalin: A díjhátralék probléma szociálpolitikai szempontból. In.: Megelőzés és együttműködés (Péteri-Tausz). 1999.

Győri Péter - Tausz Katalin: Döntési kérdések a díjhátralék probléma önkormányzati kezelése során In.: Megelőzés és együttműködés (Péteri-Tausz). 1999.

Győri Péter: A lakossági közüzemi eladósodás kezelésének „budapesti modellje” In.: Megelőzés és együttműködés (Péteri-Tausz). 1999.

Péter Győri - Zoltán Bényei - Zoltán Gurály - György Mezei: AfterTen Years. Report on the Homeless in Budapest – 1999. Homelessness in Europe.International Conference. Hajszolt Balatonföldvár, 1999.

Győri Péter - Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Mezei GyörgyTíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999. Homelessness in Europe International Conference, Balatonföldvár, 1999.

Győri Péter: Javaslat az adóskezelési tanácsadó szakképzés tartalmára, Szakértői javaslat, Népjóléti Képzési Központ, 1999.

Győri Péter: Az utca embere. Búcsú Ungi Tibortól, Fedél Nélkül, 1999.04.23.

Győri Péter: Beszámoló a fővárosi hajléktalan-ellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében, Előterjesztés, Budapest Főváros Közgyűlése, 1999. május 27.

Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi támogatás rendszerére, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1999.

Győri Péter: Wesley - Vissza Beszélő, (?) 1999.

Győri Péter: Tíz éves a Menhely Alapítvány, Budapest/Blaha Lujza tér, 1999.

Győri Péter: A hajléktalanság kezelése a fővárosban, Fedél nélkül, 1999. 

Győri Péter: Szelektív jogállamiság kérdőjelekkel (A lakásjog példáján), Magyar Nemzet, 1999.02.01.

Győri Péter: Vita a befalazott alagút továbbépítéséről, Népszabadság 57. 1999. 115.

Győri Péter: Búcsú Bognár Szabolcstól, Népszabadság, 1999.06.

Közüzemi díjak: nincs segítség? (Népszabadság, 1999.   )

Győri Péter: Mindenki más. Emberi jogok az új évezred küszöbén. PestiEst, DECenter’99., 1999.12.

Városrehabilitáció: kétezer budapesti társasház pályázik ( Népszava    )

Adóscsapdák (Népszabadság, 1999.11.)

Győri Péter: Hova tűnt 6 + x milliárd forint? (? 1999.11.)


2000 

Győri Péter - Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Mezei György: Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999, Esély, 2000/1.

Péter Győri - Zsuzsanna Papp: Schuldnerberatung in Ungarn, BAG-SB Informationen, Informationsdienst der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V., 2000/4 (magyarul)

Győri Péter: Van-e kiút a helyi szociálpolitika defenzívájából? Szakértői összefoglaló, 2000.08.

Győri Péter és tsai:   Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő szakosított szociális intézmények Rekonstrukciós programjának 2000. évi felülvizsgálata, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 2000.

Győri Péter: Hogyan tegyük intézményünket valódi otthonná? Budapesti Szociális Forrásközpont, 2000. 

Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999 (XII.  30.) Főv. Kgy.  rend. módosítására, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 2001-2010

Győri Péter: Hazugságok kora. 2000.05.

Győri Péter: Látlelet (önkényes lakásfoglalók), 2000.07.

Győri Péter: Otthonunk - a Gozsdu Udvar(Kézirat), 2000.08.

Több társasház juthat támogatáshoz (Népszabadság, 2000.03.25.)

Városrehabilitáció: kétezer budapesti társasház pályázik (Népszava, 2000.)

Győri Péter: Ki önkényes? Magyar Hírlap, 2000. 03.30.

Kompenzálják a gázáremelést? (Népszabadság, 2000.06.)

Győri Péter: A lakásbérlők végjátéka, Népszabadság, 2000. 09.08.

Jogilag bizonytalan lakásbérlők, Magyar Nemzet, 2000.

Győri Péter: Mi folyik a Király utcában? Hanyatlás vagy megújulás. (Kézirat, 2000. 09.15.)

Győri Péter: Hanyatlás vagy...? Népszabadság, 2000.09.15.

Győri Péter: Szociálpolitika nélkül nincs piac, Népszabadság, 2000. 07.26. (Kézirat: A további piacépítés gátja: a szociális politika hiánya)

Védtelen a magántulajdonú lakás bérlője (Népszava, 2000.10.)

Újabb kedvezményekkel ösztönözné a főváros az elavult épületek felújítását (MTI, 2000.10.)

Közüzemi díjak: nincs segítség? A Hálózat Alapítvány elnöke szerint ötvenezer család él fenyegetettségben. (Népszabadság, 2000.)

Megszűnhet több támogatási forma? (Népszabadság, 2000.)

Fogynak a helyek a szociális otthonokban (Népszabadság, ?)

Felújításra pályázhatnak a társasházak (Népszava,?)

2001

Győri Péter: Beszámoló a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásáról, Előterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2001, 06.02. (Szakértői háttéranyag)

Győri Péter: "Miénk a ház ..." pályázati felhívás a budapesti társasházi közösségek részére, Szakértői dokumentum, Fővárosi Önkormányzat, 2001.06.


Győri Péter: Előzetes általános észrevételek a magánszemélyek adósságkezeléséről szóló törvényjavaslatról, Szakértői vélemény, MADE, 2001. 06.


Győri Péter: Önkritikus értékelés a budapesti önkormányzatok szociális politikájáról. Városi szegénység – városi szociálpolitika, (Kézirat), 2001.10.17. (Esély?)

Győri Péter: A munkán kívüli világ problémája…Cigánygyerekek integrációs esélyei, Országos konferencia, Eger, 2001.11.19-20.

Győri Péter: The Budapest Social Charter and the Budapest International Workshop. Budapest, Fighting Poverty Together, The Budapest International Workshop, 2001.12.14-16.

Győri Péter: Itt a jó hír – de kinek? Népszabadság, 2001.01.17.

"Miénk a ház" pályázat a társasházak részére (MTI, 2001.06.)

Kis lépés a fővárosi szociális lakásgazdálkodásban (MTI, 2001.07.)

Jövőre meg kell emelni a Fővárosi Városrehabilitációs Keret összegét (MTI, 2001.07.)

Győri Péter: Ötkarikás gondolatok, Népszava, 2001.08.29.

További kis lépés a fővárosi szociális lakásgazdálkodásban (MTI, 2001.10..29.)

Győri Péter: A fővárosi torta. Miből és mire jut pénz jövőre a fővárosban? (Kézirat), 2001.11.

Győri Péter: Nem elég a jó hír... Válasz (Kézirat?), 2001.

2002

Győri Péter - Gurály Zoltán - Mezei György - Pelle József: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999-2000-2001), Esély 2002. 3.

Peter Gyori: Briefly about the Housing-renovation in Budapest (short), Budapest, 2002


Győri Péter - Breitner Péter - Gurály Zoltán: Kérdések és válaszok a hajléktalanságról. Menhely Alapítvány, 2002

Győri Péter: BMSzKI Módszertan tematikai vázlat, (Kézirat), BMSZKI, 2002. október

Győri Péter: Előterjesztés a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2003. évi működtetéséreElőterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2002.

Győri Péter: Előszó - városrehabilitáció Budapesten, 2002.

Egyre jobb feltételekkel pályázhatnak a fővárosi társasházak (MTI, 2002.02.13.)


Tájékoztató a Fővárosi Városrehabilitációs Keretről (MTI, 2002.02.26.)


Fővárosi Szolidaritási Alap - Pályázati felhívás (Népszabadság, 2002.02.)

Győri Péter: A Szociális Törvény módosításáról I.-II., Hír-Adós, A Magyarországi Adósságkezelők Egyesületének lapja, 2002. 1-2. szám.

Győri Péter: Lakhatási deficit, Népszabadság, 2002.06.15.

Tovább bővítik a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből támogatható lakóközösségek körét (MTI, 2002.09.09.)

Hajléktalanok az egykori munkásszállóban (Népszabadság, 2002.11.27.)

Győri Péter: Lakni jó, de hol..., Népszabadság, 2002.11.14. (Kézirat: Lakni jó – lenne. A budapesti szegénység arcai)


2003


Győri Péter: A Budapesti Lakásrezsi Támogatásról, (Word Bank – OSI/LGI), Budapest, 2003.

Győri Péter: A budapesti díjkompenzáció rendszere. In: Budapest-modell, Egy liberális várospolitikai kísérlet - A Budapest-modell (Szerk.: Pallai Katalin), Fővárosi Önkormányzat, 2003.

Peter Győri: Public Utility Allowances in Budapest In.: The Budapest model, A Liberal Urban Policy Experiment (Word Bank – OSI/LGI), Fővárosi Önkormányzat, 2003.

Győri Péter: Ismét néhány adalék  a fővárosi hajléktalanok segélyezéséről szóló rendelet megszületéséről, 2003

Győri Péter - Breitner Péter - Gurály Zoltán: Budapesten élő hajléktalan emberek segélyezése 1991-2003, Menhely Alapítvány Módszertan, SZCSM, 2003.

Győri Péter: Tíz éves a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei? In.: BMSZKI Évkönyv 1993-2003., BMSZKI, 2003.

Győri Péter: Az FSZKI-BMSZKI létrejöttének vázlatos kronológiája. In.: BMSZKI Évkönyv 1993-2003., BMSZKI, 2003.

Győri Péter: A BMSZKI lakói, intézményei a számok tükrében. In.: BMSZKI Évkönyv 1993-2003., BMSZKI, 2003.

Győri Péter„Hajléktalanok Menhelye Egylet” – Az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 1., 2003.

Győri Péter – Sass LajosA Népszálló története, 1912 – 1990. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 1., 2003.

Győri Péter - Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Mezei György: Tíz év után – Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról, 1999. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 2., 2003.

Győri Péter – Gurály Zoltán – Mezei György – Pelle JózyefA margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999-2000-2001)In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 2., 2003. és Esély, 2002.

Győri Péter: Máshogyan segíteni. Kézikönyv a speciális hátrányokkal küzdő emberek reintegrációjának támogatásához, EQUAL A057, 2003. http://szocioteka.unideb.hu/adatlap/mashogy_segiteni_kezikonyv_a_specialis_hatranyokka/30.html

Győri Péter: Fizetésképtelen fogyasztók – megoldási lehetőségek (ppt), Szakértői dokumentum, MADE, Visegrád és ESZCSM, SZOLID program, 2003.

Győri Péter: Összefoglaló áttekintés a fővárosi hajléktalan segélyezés alakulásáról, Szakértői tanulmány, ESzCsM, „Társadalmi befogadás 2002.” program, 2003.

Győri Péter: Ismét néhány adalék a fővárosi hajléktalanok segélyezéséről szóló rendelet megszületéséről, Szakértői tanulmány, BMSZKI, 2003.07.

Győri Péter: A szubszidiaritás útja is kirekesztéssel van kikövezve. Avagy, kiket támogatnak és kiket nem a fővárosi kerületek és a vidéki városok lakásfenntartási és hátralékkiegyenlítő (adósságcsökkentő) támogatási rendszerei, Szakértői tanulmány, ESzCsM, „Társadalmi befogadás 2002.” program, 2003.

Győri Péter: Javaslat a lakhatás biztonságát erősítő egyes szabályozási lépések tematikájára, programjára, Szakértői javaslat, ESzCsM, SzOLID-projekt, 2003. http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=872&articleID=6206&ctag=articlelist&iid=1

Győri Péter: Fejetlen saláta, Népszabadság, 2003.01.15.

Győri Péter: Otthon nélküli  emberek – kiket és hova reintegrálni?, 2003.05.

Díjhátralékosok és az áremelkedés (és 2) (Hetek, 2003.09.19.)

Győri Péter: Versenyképesség és városrehabilitáció, Népszabadság, 2003.12.16.

Autót kaptak a hajléktalanok ellátására (Népszabadság, 2003.01.11.)

2004

Győri Péter: A statisztika margóján. indító gondolatok a  "hidden homelessness" témakörben, Városkutatás Kft., 2004.

Peter Gyori: In the Margin of Statistics, Introductory thoughts about „hidden homelessness”, Metropolitan Research Institute, 2004.

Győri Péter - Budai Erzsébeth – Kiss Szilvia – Tamás TündeVisszailleszkedési – támogatott lakhatási lehetőségek az ún. hajléktalanellátásban, Szakértői javaslat, BMSZKI, 2004, http://www.bmszki.hu/hu/kivezeto-utak

Győri PéterÖsszefogás Közalapítvány (2004- ) évi pályázati felhívása a hajléktalan embereket segítő budapesti és Pest megyei szociális szolgáltatások, szakmai programok fejlesztéséreSzakértői javaslat, Összefogás Közalapítvány, 2004 - ... 

Győri Péter és tsai: Szükség van a változásra! Helyzetelemzés. Pénzbeli ellátások rendszereSzakértői tanulmány, 2004.02.

Győri Péter: Javaslat a kerületi LFT-k bevezetéséhezSzakértői javaslat, 2004.05.

Győri Péter: Szakértői segédanyag a lakásfenntartási támogatás 2004.05.01. utáni szabályozásáhozGöncz Kinga részére (ppt.), Szakértői javaslat, 2004

Győri Péter: Tájékoztató a Szociális törvény szerinti új adósságkezelési szabályokról, Szakértői dokumentum, MADE, 2004.

Győri Péter: Információk - A lakástalanság és otthontalanság jelenlegi magyarországi méretérőlSzakértői dokumentum, 2004. október

Győri Péter: Előterjesztés a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2005. évi működtetéséreElőterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2004.

Győri Péter: Támogatott Lakhatási Program - külső férőhelyek a hajléktalanellátásban. Tervezet, ESZCSM előterjesztés-tervezet a Kormány részére az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentéséről, ellátáshoz juttatásáról és az utcai léttel kapcsolatos társadalmi konfliktusok kezeléséről (Szám: 33.373-1/2004.), Szakértői dokumentum, 2004. december

Győri Péter: Az NGO-k szerepe a hajléktalanság megelőzésének folyamatában2004.

Győri Péter: Jóléti fordulat - aprópénzre váltva, Magyar Hírlap, 2004.01.23.

Sokba kerül a lakhatási támogatás (és 2) (Népszava, 2004.02.13.)

Kérdésessé válhat a társasház-felújítási alap (Népszabadság, 2004.04.19.)

Győri Péter: A jóléti adósság törlesztése, Népszabadság, 2004.06.25.

Kitelepítés vagy befogadás? (Népszabadság, 2004.11.05.)

Győri Péter: Mi lesz itt jövőre - a hajléktalan emberekkel? MTI, 2004.11.17.

Hajléktalanszálló a Józsefvárosban (Népszabadság, 2004.12.16.)

2005

Győri Péter: A helyi szociálpolitikai minimum szakmai programja, 0. fázis: Értékelés - vitairat - munkaváltozat, In.: Korszakváltás programja, SZDSZ, 2005.05.


Győri Péter : Szelektív jogállamiság (A lakásjog példáján)2005. 

Peter Gyori: ETHOS Revision, FEANTSA, 2005

Peter Gyori: Situational Analysis  tothe EQUAL project titled "Reintegration into the Labour Market in Services for the Homeless" Analysis of the target group’s status in the labour market  and a general analysis of the labour market, BMSZKI-EQUAL, 2005.05.

Peter Gyori: PROBLEMS OF THE CURRENT REGULATION - LOBBY, FEANTSA-MENHELY, 2005

Peter Gyori - Zoltan Guraly - Gyorgy Mezei - Jozsef Pelle: On the Margin. Homeless people in Budapest at the turn of the century (1999–2000–2001), Budapest, 2005

Győri Péter: Hajléktalanok – a szavak és számok hálójában, Beszélő 3-4., 2005

Győri Péter: A statisztika margóján, Beszélő, 2005

Győri Péter: Szemben az árral... A Hálózat Alapítvány lakásrezsi-támogatási és krízis támogatási rendszeréről, Esély, 2005/2.

Győri Péter - Gurály Zoltán: A budapesti hajléktalan emberekre irányuló "február 3-i" adatfelvételek módszere (1999–2005)(Kézirat), 2005.

Győri Péter - Bakos Péter:  ETHOS - A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség európai tipológiájaFEANTSA, 2005

Győri Péter: A fedél nélkül élők 2005. évi regisztrációja. Gyors összefoglaló (ppt), Menhely-BMSZKI, 2005.03.

Győri Péter: Fővárosi rezsitámogatásról (ppt), 2005. évi javaslat (Szolidáris város), 2005. 10.

Győri Péter: Bátor és józan(Kézirat), 2005. 05.

Győri Péter - Gurály Zoltán: Száz lépés, (Kézirat), 2005.

Győri Péter: Miről is beszélünk?2005.

Győri Péter és tsai: Gyorsjelentés a hajléktalan emberek február 3-i kérdőíves adatfelvételéről (ppt-k), Report on the Third of February Homeless Survey in Hungary 200520062008 english20092009 english20102010 english201120122012 english20132013 english20142014 english2015201620172018

Győri Péter: Fagyhalál, Fedél Nélkül, 2005.01.13.

Legenda a harmincezer hajléktalan (INDEX, 2005.02.)

Győri Péter: Fejetlen saláta, Népszabadság, 2005.09.

Győri Péter: Borús alkony, Népszabadság, 2005.09.22.

2006

Peter Gyori and the ”3rd of February Team”: Homeless Routes, 2006

Peter Gyori - Zoltan Guraly: An Indolent Disease. The State of Health of the Homeless in Budapest, 2006

Győri Péter: Országjelentés 2006. Jelentés a hajléktalanügyi statisztika alakulásáról, A Hajléktalanság Európai Kutató Központja részére, (Hungary National Report 2006, for the European Observatory on Homelessness.The Statistical Update), FEANTSA, 2006 APPENDIX

Győri Péter: ORSZÁGJELENTÉS 2006 JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI HAJLÉKTALANÜGYI POLITIKA ALAKULÁSÁRÓL, FEANTSA, 2006

Peter Gyori: Hungary National Report 2006, for the European Observatory on Homelessness. The Policy UpdateFEANTSA, 2006

Győri Péter: A magyar hajléktalanügyi adatgyűjtési  – statisztikai rendszer összefoglaló ismertetése, elemzése és értékelése, FEANTSA, 2006

Peter Gyori: Comprehensive review, analysis and assessment of the data collection and statistical system on the issue of homelessness in Hungary, FEANTSA, 2006

Peter Gyori: Data collection and statistical system on the issue of homelessness in Hungary, FEANTSA, 2006

Bill Edgard - Henk Meert - Peter Gyori and coll.: The ETHOS Typology Summarized. In: Fifth Review of Statistics on Homelessness in Europe, FEANTSA, 2006.

Henk Meert - Peter Gyori and coll.: The Changing Profiles of Homeless People: Conflict, rooflessness and the use of public space, FEANTSA, 2006.

Győri Péter: Hajlékuk az utca, s nincsenek otthon, Budapest Folyóirat, 2006/2.

Győri Péter: Előterjesztés a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2007. évi működtetésére, Előterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2006.08.

Győri Péter: A szociális szolgáltatások átalakítása programja – kiegészítő   vázlatpontok a regionális és kistérségi szolgáltatás-szervezés és finanszírozás kérdéséhezSzakértői tanulmány, 2006. november

Győri Péter: Bevezető és összefoglaló, A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  20112012201320142015 évi szakmai beszámolói és szakmai tervei, BMSZKI

Győri Péter: Törvényes anarchia, 2006.

Győri Péter: Hajléktalanellátás kalaptartó nélkül, 2006.01.

Győri Péter: Szabad a gazda! Népszabadság, 2006.01.05.

2007. elejére összedőlhet a hajléktalanellátás nagy része (MTI, 2006.01.25.)

Győri Péter: PlakátarcokNépszabadság, 2006.03.03.

Győri Péter: Újra Demszky? Népszabadság, 2006.09.14.

Győri Péter: Gázár-emelés – sokk-terápiával, MTI, 2006.06.11.

Új lapot nyithat… Több száz kikapcsolt lakásban újra éghet a lámpa (MTI, 2006)

Győri Péter: Elment Mezei György, Esély, 2006. 2.

2007

Peter Gyori: A GUIDE TO SUPPORTING THE REINTEGRATION OF PEOPLE, EQUAL, Budapest, 2007.

Peter Gyori - Boroka Feher - Zoltan Guraly: Guide to Counting Rough Sleepers, Budapest, 2007. Appendix1., Appendix2., Sheeet1., Sheet2.

Peter Gyori and coll.: ETHOS 2007, European Typology of Homelessness and housing exclusion, FEANTSA, 2007.

Győri Péter - Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei -Vitaanyag (ppt), 2007.09.11.

Győri Péter - Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei, 2007, (ÁRB SZÉF munkacsoport részére, 2007.12.04.)


Győri Péter – Maróthy Márta: Stratégia a hajléktalanság kezelésére, Szakértői tanulmány, 2007. február

Győri Péter - Pelle József: A Fővárosi Önkormányzat 1999. évi hajléktalanügyi programjának felülvizsgálata, Előterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2007. május

Győri Péter: A hajléktalan helyzetből való kivezető utak megerősítéseSzakértői javaslat, BMSZKI, 2007. április

Győri Péter: „Nyitás az utcára” program, „Hogyan lehetne/kellene átalakítani a BMSZKI működését annak érdekében, hogy a mainál jobban csökkenteni tudjuk az utcán élők számát?”(ppt), Szakértői javaslat, 2007, http://www.bmszki.hu/hu/nyitas-az-utcara-program,

Győri Péter:  A normatív finanszírozásról - "Tékozló koldus ruháját szaggatja", Szakértői javaslat, ÁRB, 2007., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

Győri Péter - Mózer Péter: A szociális szolgáltatások és támogatások újraépítésének programja "Tékozló koldus ruháját szaggatja"Szakértői javaslat, ÁRB, 2007., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

Győri Péter: Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szociális szolgáltatásokról szóló IV. fejezete és a térítési díjról szóló V. fejezet III. címe módosítására, Szakértői javaslat, I, 2007., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

Győri Péter: Támogatott szociális szolgáltatások. Szakértői javaslat  a szociális törvény módosítására, Szakértői javaslat, 2007.http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

Győri Péter: Az esetmenedzser. A hatékony szervezetközi és szektorközi együttműködés egyik technikája, Szakértői javaslat, Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyes operatív programjainak megvalósításához, 2007

Győri Péter: Támogatott Lakhatási Program keretében végrehajtott monitorozás eredményei, Szakértői értékelés, Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (20072008, 2009, 201020112012)

Győri Péter: A hajléktalanok és a vizitdíj, Népszabadság, 2007.04.11.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány, Kiadvány, Összefogás Közalapítvány, 2007. 

2008

Győri Péter: A segítő beszélgetésről2008. 

Peter Győri - Márta Maróthy: Which Way to Go On? Potential Framework of a National Homelessness Strategy, FEANTSA, 2008

Győri Péter - Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei, Szakértői javaslata Magyar Köztársaság Kormánya részére, PRO DOMO Füzetek, 2008

Győri Péter: „Szeretnék legalább valamit tanulni…” In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 5., „Szeretnék valami lenni” Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról…, Menhely-BMSZKI, 2008.

Győri Péter: Kirekesztettek a városközpontban. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 6., Az utcák népe, Menhely-BMSZKI, 2008.

Győri Péter: Fedél nélkül élők. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 6., Az utcák népe, Menhely-BMSZKI, 2008.

Győri Péter: Fedél nélkül élő emberek 2008. évi „népszámlálása” - részletes összefoglaló (ppt), Menhely Alapítvány, 2008.03.

Győri Péter: Szakértői dokumentum a TÁMOP 5.3.3. projekt támogatott lakhatási programeleme feltételeinek a meghatározásához, Szakértői dokumentum, 2008

Győri Péter: A szociális segítségnyújtás belső minőségbiztosítási rendszere a hajléktalanellátásban. Útmutató, Szakértői javaslat, EQUAL, 2008.

Győri Péter: Előterjesztés a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2009. évi működtetéséreElőterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2008.

Győri Péter: Időközi tájékoztató az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottsága részére a fedél nélkül élő emberek 2008. évi regisztrációjáról,  2008.

Peter Győri: Summary on the Rough sleepers' count in Hungary  - 2008. for the Committee of Youth, Family and Social Affairs of the Hungarian Parlament. FEANTSA Data Collection Working Group. ppt

Összeszámolják a fedél nélkülieket (MTI, 2008.01.17.)

Fedél nélkül élő emberek 2008. évi„népszámlálása”. Tájékoztató. Hányan élnek fedél nélkül? Felhívás önkéntesszámlálók toborzására (MTI, 2008. 02.)

Munkát kereső hajléktalanok (MTI, 2008.07.)

Adósságkezelés – a munkaerőpiac kifehérítésének eszköze (MTI, 2008. 07.)

Sok adóst megmenthet a magáncsőd (Népszabadság, 2008. 11.)

Fedél nélküliek nélkül, In.: Vészbejárat. HAJLÉKTALANOK ÉS LAKÁSFOGLALÓK 1956-BAN (HVG, Sindelyes Dóra, 2008.12.23.) 

2009

Győri Péter: Fagyhalál, Fedél Nélkül, 2009.01.22.

Győri Péter: Vélemény az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium: Javaslatok a természetes személyek adósságátütemezésére és törlesztési eljárására vonatkozó szabályok kialakítására. (2008. november) c. szakmai vitaanyagról, Szakértői vélemény, MADE, 2009. 01.

Győri Péter: Vélemény az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium „A természetes személyek adósságrendezési eljárásának bevezetésére vonatkozó szabályozási koncepció (Budapest, 2009. február) „ c. előterjesztéséről, Szakértői vélemény, 2009.03.

Győri Péter: A lakhatás biztonságát megerősítő, szükséges válságkezelő lépésekSzakértői javaslat, Szociálpolitikai Tanács, 2009. február-április

Győri Péter: SzükségletfelmérésA komplex szociális munka legfőbb keretei a hajléktalan-ellátás területén. A „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” (TÁMOP-5.3.2.) program által készített Támogató csomag A „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása” (TÁMOP-5.3.3.) program pályázói részére, Szakértői dokumentum, 2009

Győri Péter: Kérdőív a tagállamok számára a hajléktalanság és lakhatási kirekesztettség területén. A társadalmi befogadás pillér 2009. évi tematikus fókuszához, a „hajléktalanság és lakhatási kirekesztés” témaköréhez tartozó tevékenységek, Szakértői dokumentum, 2009. Questionnaire to Member States concerning homelessness and housing exclusion. Activities related to the social inclusion thematic focus on "homelessness and housing exclusion".  The Social Protection Committee SPC/0902/4, 2009.

Peter Gyori: Standards in Social Services in HungarySzakértői tanulmány, 2009.06. (magyarul)

Peter Gyori: Standards in Social Services in Hungary, In.: Homelessness and Quality of Social Services: the standardisation debate, FEANTSA, 2009.

Győri Péter: A szociális ellátások jelenlegi szabályozási és finanszírozási rendszerének felülvizsgálata, Szakértői javaslat, SzMI, 2009., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

Győri Péter: Előterjesztés a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2010. évi működtetéséreElőterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2009.

Győri Péter: Magáncsőd – „a végső megoldás”(ppt), MADE, 2009., http://www.bmszki.hu/tanulmanyok

Győri Péter: Javaslat a Szobabérlők Háza további hasznosítására, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 2009. október

Győri Péter: Díjhátralékosság (ppt)HÁLÓZAT Alapítvány, 2009

Győri Péter: Gyorsjelentés a 2009. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt

Győri Péter: Tatárszentgyörgy, (Kézirat + FB), 2009.02.23.

Győri Péter: A lakhatás biztonságát megerősítő, szükséges válságkezelő lépések, 2009. 03.

A végső megoldás: magáncsőd (Gazdasági Rádió, 2009. 03. 9.)

Magáncsőd, hogy ne legyünk hajléktalanok (MR-Kossuth, 2009-03-13)

2010 

Győri Péter: Hajléktalan utak. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 7., Mindennapi hajléktalanság, Menhely-BMSZKI, 2010.

Húszéves a Menhely alapítvány. Beszélgetés Győri Péterrel, a Menhely alapítvány kuratóriumi elnökével – Csongor Anna, Civil Szemle, 2010

Győri Péter-Fehér Boróka-Vida Judith: BMSZKI Első Lépés, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja. Szakmai koncepció, BMSZKI, 2010

Győri Péter: BMSZKI Együttes Erővel Program, Esetmenedzseri fejlesztő gyakorlat, Szakértői összefoglaló, BMSZKI, 2010.

Győri Péter: BMSZKI - Kritikus tömeg, Szakértői dokumentum, BMSZKI, 2010.

Győri Péter és tsai: Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. ÉVI RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK  ELLÁTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRESzakértői javaslat, Összefogás Közalapítvány, 2010.

Győri Péter: PÁLYÁZAT LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére, Szakértői javaslat, Összefogás Közalapítvány, 2010.04.

Győri Péter: Módszertani útmutató az átmeneti szállókon és éjjeli menedékhelyeken történő lakcím bejelentés egyes kérdéseiről, Szakértői javaslat, BMSZKI, 2010. június 6.

Győri Péter: Előterjesztés a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás 2011. évi működtetéséreElőterjesztés, Fővárosi Közgyűlés, 2010.

Győri Péter: A budapesti szociális lakásügy és hajléktalanügy továbbfejlesztésére irányuló javaslat-vázlat, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 2010.11.


Győri Péter: 100 éves a Népszálló – A budapesti lakás- és hajléktalanpolitika kezdetei (ppt), BMSZKI,  2010 


Győri Péter: A lakáspolitika krízise – a krízis lakáspolitikája, avagy hogyan gomboljuk újra a kabátot?, (Kézirat), SZMI, 2010.


Győri Péter: Gyorsjelentés a 2010. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt


Győri Péter: A fedél nélküli lét visszaszorításának forgatókönyvei, 2010.06.


Peter Győri - Boróka Fehér: Life on the Margins of the Housing Market (ppt), FEANTSA, 2010.07.


Győri Péter: Belső eladósodás(Kézirat), 2010.


Győri Péter: Az adósságkezelés helyzete és lehetőségei Budapesten, (Kézirat), 2010. 10.


Győri Péter: Főúr! A számlát! Népszabadság, 2010. 03.18.

Győri Péter: Hontalan magyarok, Népszabadság, 2010.05.07.Hova mehet, aki hajléktalan? (168 óra, Krúg Emília, 2010.07.)

A túloldalon (Húszéves a Menhely alapítvány) – Rozgonyi Tamás, (Népszabadság, 2010.09.18.)

Felkészülés a télre (MTI, 2010.09.30.)

2011

Győri Péter: Vándorok, Esély, 2011/3.

Győri Péter: Fedél nélküli emberek - Történeti-statisztikai háttér (1-5. rész), Fedél Nélkül, 2011.

Győri Péter: A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei és a BMSZKI Kft. konzorciumi partnerség Nyitás az utcára pályázat szakmai programja, Szakértői javaslat, BMSZKI, 2011.

Győri PéterFővárosi Önkormányzat Hajléktalanügyi koncepciója, 2011. „Közterület helyett emberibb körülmények”, Javaslat új közszolgáltatási szerződések megkötésére budapesti hajléktalan-ellátó civil szervezetekkel. Egy kis hajléktalanügyi számtanElőterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 2011. www.budapest.hu

Győri Péter: (M)erre tovább? – Az új rend körvonalai, Fővárosi hajléktalanügyi koncepció, Szakértői javaslat, Fővárosi Ökormányzat, 2011, http://www.bmszki.hu/hu/tanulmanyok

Győri Péter: „Közterület helyett emberibb körülmények” program, Szakértői javaslat, Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium, 2011.

Győri Péter: Észrevételek az „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2011-2014.” c. 2011. nov. 30-i közgyűlési előterjesztéshez,  Szakértői vélemény, Fővárosi Önkormányzat, 2011.11.


Győri Péter: Gyorsjelentés a 2011. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt

Győri Péter: Alapelvünk, hitvallásunk, Menhely Alapítvány, 2011

Győri Péter: Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja… A budapesti bérlakás-szektor teljes szétesése, Népszabadság, 2011.11.11.


Győri Péter: Lakásszegénység - a hazai politikák kereszttüzében, Előadás, 201x


Győri Péter: Hozzászólás az „A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló törvény szakmai koncepciója 2011.06.06. 2.ver.”-hoz2011.06.


Bedugulhat a hajléktalanellátás (168 óra, 2011.01.)

A Hálózat Alapítvány minden fillért a rászorultak támogatására fordított (Népszava, 2011.01.26.)

Győri Péter: A vihar kapujában – mi lesz a több százezer eladósodott családdal? Népszabadság, 2011.02.25.

Petíció. Segítség helyett büntetés? Nem ez a megoldás! (Peticiok.com, 2011.05.)

Kilencszáz hajléktalan lakhatásáról gondoskodnának évente (AVM, MTI 2011.06.)

Veszélybe kerülhet a hajléktalanellátás télen. Felelős nincs. (Femina, Oroszi Babett, 2011.09.)

Győri Péter: Mi folyik a Józsefvárosban?! (Kézirat), Népszabadság, 2011.10.11. 

Győri Péter: Zsuzsa - a társadalomstatisztikus (In.: Ferge Zsuzsa 80'), 2011.

Csendes tiltakozás (Vecsei Miklóssal) (MTI, 2011.10.17.)

Győri Péter: Csak csendben, csak halkan - A budapesti bérlakásszektor teljes szétesése, Népszabadság, 2011.11.11.

Győri Péter: Fedél nélküli város, Népszabadság, 2011.12.08.

Hajléktalanok - Idén folytatódott az"elnyomorodásuk" (MTI, 2011.12.)

Négyszáz hellyel több van a hajléktalanok számára (MTI, 2011.12.30.)

Hajléktalanságról VIDEÓ (Hír TV Rájátszás, 2011-08)

2012

Győri Péter: Elszabotált reformok –. „Tékozló koldus ruháját szaggatja”. Dialógus Mózer Péterrel, Esély, 2012/2.

Győri Péter: bevezető előadása és a kerekasztal-beszélgetés. Elszabotált reformok. Miért vallanak kudarcot az átfogó hazai szociálpolitikai reformkezdeményezések?, Esély 2012/3.

Győri Péter: A lakhatási támogatás feltételrendszere, Esély 2012/4

Győri Péter: Az „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” című, TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001”projekt előzményei, létrejöttének céljai, Szakértői vélemény, 2012.

Győri Péter: A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei új segítő rendszere, Szakértői javaslat, BMSZKI, 2012. szeptember,  http://www.bmszki.hu/hu/szocialis-munkank-menete

Győri Péter: A budapesti lakás- és hajléktalanpolitika kezdetei, BMSZKI, 2012.

Győri Péter: A szükség-lakótelepek kora, BMSZKI, 2012.

Győri Péter: Homelessness in Hungary, Subjective overview (ppt), (Utcán Élő Hajléktalan Nők helyzete – “Mi működik?” Konferencia), BMSZKI, 2012. november 20.

Győri Péter: Hajléktalanság és lakáspolitika -  mai tendenciák EurópábanNyíregyháza, Periféria Egyesület, 2012. április

Győri Péter - Szabó Andrea: Gyorsjelentés a 2012. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt

Győri P. - Szabó A.: Report on the Third of February Homeless Survey in Hungary - 2012. FEANTSA Data Collection Working Group. ppt

Rendkívüli intézkedésként új hajléktalan szállás nyílik Budapesten (MTI, 2012.01.30.)

Hagyják abba az otthontalanítási akciókat! (MTI, 2012. 06. 12.)

Újra hajléktalan emberek festik több fővárosi kerületben a kandelábereket (MTI, 2012.09.03.)

Győri Péter: Az államosítás bedönti Budapestet, Népszabadság, 2012. 10. 06.

Győri Péter: Tájkép döntés után, Népszabadság, 2012. 11.

2013

Győri Péter: A BMSZKI-ban folyó szakmai munka egységes eljárási rendjeSzakértői összefoglaló, BMSZKI, 2013.

Győri Péter: Javaslatok a lakhatás és a gondozásbiztonságának rendszerszerű megerősítésére. In.: Darvas Ágnes - Farkas Zsombor - Győri Péter - Kósa Eszter - Mózer Péter - Zolnay János: A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok, Esély, 2013/6. (+Kézirata)

Győri Péter: Fagyhalál 3., Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja, 2013. december 05. (Fagyhalál, Fedél Nélkül 274. sz., Fagyhalál 2., Fedél Nélkül 379. sz.)

Győri Péter: Töréspontok. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Menhely-BMSZKI, 2013.

Győri Péter: A Budapesten élő hajléktalan emberek főbb statisztikai jellemzői. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Menhely-BMSZKI, 2013.

Győri Péter: „Cigány” – „nem-cigány” hajléktalanok. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Menhely-BMSZKI, 2013.

Győri Péter: Amit tudunk – 10 év. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Menhely-BMSZKI, 2013.

Győri Péter – Gurály Zoltán: A titkos lista. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Menhely-BMSZKI, 2013.

Győri Péter - Gurály Zoltán - Szabó Andrea: Gyorsbeszámoló a 2013. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt

Győri P. - Gurály Z. - Szabó A.: Report on the Third of February Homeless Survey in Hungary - 2013. ppt

Győri Péter: Aluljárócsata, Népszabadság, 2013.02.02.

Győri Péter: Fedél nélküli ország, 168 óra, 2013.05.02.

Győri Péter: A lakosság többsége inkább segítené a hajléktalanokat, mint büntetné, Fedél Nélkül, 2013.05.09.

Győri Péter: Engedjék ki az adósságcsapdából a rezsiadósokat! MTI, 2013. 05. 25.
Menekítik az árterületen élő fedél nélkülieket is (MTI, 2013.06.05.)

Győri Péter: 500, Fedél Nélkül, 2013.08.

Győri Péter: Fagyhalál 3., Fedél Nélkül, 2013.12.05.

Lakáspolitika-hajléktalanpolitika VIDEÓ (Szociális Szakmai Szövetség, 2013.03.) 

2014

Győri Péter: Hajléktalanügyi országjelentés -20132014.

Peter Gyori: Homelessness Report Hungary - 2013, FEANTSA, 2014.

Győri Péter – Tánczos Éva: Adósok – adósságkezelés. In: Országos reprezentatív adatfelvétel a képzetlen illetve legfeljebb szakképesítéssel rendelkező személyekre, TÁRKI, 2013. (+Kézirata) (In: JELENTÉS a TÁMOP 5.4.1. -12 "Szociális szolgáltatások modernizációja"..., NCSSZI, 2014.

Győri Péter: Néhány szubjektív gondolat a szociális szakmáról. Hozzászólás a vitairathoz, Esély, 2014. 3.

Győri Péter: Szegénypolitika versus szociálpolitika – széljegyzetek. Ottilia '70, 2014. február 22.,

Győri Péter: Párhuzamos bibliográfiák – kronológiai rendben, Ottilia '70, 2014. február 22.,

Győri Péter: Tripolisz  - Solt Ottilia: A hetvenes évek budapesti szegényei (ppt), Ottilia '70, 2014. február 22.

Győri Péter: A kiilleszkedés lépései - megszűnik a lakásfenntartási támogatásSzeta 35 év, Eger, 2014

Győri Péter: Kiút a hajléktalanságból, NGTT, 2014

Győri Péter - Gurály Zoltán - Szabó Andrea: Gyorsjelentés a 2014. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt

Győri P. - Gurály Z. - Szabó A.: Report on the Third of February Homeless Survey in Hungary  - 2014. ppt

Győri Péter: A kiilleszkedés lépéseiNépszabadság, 2014.

Hajléktalanellátásról VIDEÓ (ATV Egyenes Beszéd, 2014.03.10.?)

Hajléktalanellátásról VIDEÓ (Klub Rádió, 2014.03.10.?)

Új szövésű szociális háló - kerekasztal-beszélgetés VIDEÓ (2014.03.10.?)

Szobabérlők Háza XV. VIDEÓ (Kerületi TV, 2014.03.10.?)

2015

Győri Péter: „Elmúlt négy év…” A hajléktalan emberek főbb statisztikai jellemzői, 2011 – 2014, In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., Menhely-BMSZKI, 2015

Győri Péter: Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óraszórakozás…, Hajléktalan emberek időmérlege 2014, In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., Menhely-BMSZKI, 2015

Győri Péter: A közvélemény és a hajléktalan emberek „a hajléktalanok”-ról. A lakosság többsége inkább segítené a hajléktalan helyzetben lévőket, mint büntetné, In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., Menhely-BMSZKI, 2015

Győri Péter: Margó szélén billegő életek. Kérdések és feleletek a számok nyelvénIn.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., Menhely-BMSZKI, 2015

Győri Péter: Munkánk tükre. Ügyfél-elégedettségi vizsgálat a BMSZKI-banSzakértői dokumentum, BMSZKI, 2015.

Győri Péter: Utcától lakásig. Hajléktalanügyi teendők rövid vázlata  2015, Szakértői tanulmány, Hajléktalanokért Közalapítvány, 2015.04.

Győri Péter - Gurály Zoltán - Szabó Andrea: Gyorsjelentés a 2015. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt

Győri Péter: Hitvallásunk, Fedél Nélkül, 2015.08.24.

Győri Péter és tsai: Hajléktalanügyi teendők. Utcától lakásig. Javaslatok a hajléktalan emberek ellátásának átalakítására 4.0 Munkaváltozat, Szakértői tanulmány, Hajléktalanokért Közalapítvány, 2015.08.

Szociális Munka Világnapja VIDEÓ (2015.03.05.)

2016 

Győri Péter: Hogyan jutottunk el idáig? BMSZKI (Feljegyzés + Beszámoló), 2016.01.16.


2017

Győri Péter: A havi 120 ezres lakbér elég egy forradalomra, TEK, Abcug, 2017.03.

Győri Péter: Büszkeség és balítélet, (még Kézirat), 2017.08.22.

Győri Péter: Hajléktalanság - romák - gyermekszegénység, Esély, 2017/4.

2018

Győri Péter: Igencsak mély a hazai nyomor kútja, FB (Kézirat), 2018.01.


Esély, 2018/3.


Győri Péter: Valakikből senkik (ppt), EUROPEAN RESEARCH CONFERENCE, Social and Economic Integration of Homeless People, BUDAPEST, Central European University, FEANTSA, 2018.09.21.
Győri Péter: Turning into Nobody (ppt), EUROPEAN RESEARCH CONFERENCE, Social and Economic Integration of Homeless People, BUDAPEST, Central European University, FEANTSA, 2018.09.21.


Győri Péter: El a kezekkel a hajléktalanoktól!, MÉRCE, 2018.10. (MÉRCE)


JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTER-JELÖLT, 2018. - KAMPÁNY PUBLIKÁCIÓK MÁSIK OLDALON 

2019


Győri Péter: Leszakadó gyerekesek a lakhatás peremén. In.: Civil jelentés a gyerekesélyekről. (Szerk.: Bass László, Darvas Ágnes), Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2019. (pp. 177-207.)


Egy elfeledett sztrájk története (30 éves a Menhely Alapítvány) szerk.: Gulyás Márton, PartizánDOKU, 2019. videó

Győri Péter: Kevesebb hajléktalan? Hogyan?, Népszava, 2019.07.17.

2020

Győri Péter - Aczél Ágnes - Darvas Ágnes - Kozma Judit - Táncsos Éva: Tényfeltáró szakmai jelentés (K.M. ügyében), Párbeszéd, Szociális munka folyóirat, 7. évf. 1.sz. Debrecen, 2020.


A hajléktalanszállások építészete - Öcsi Gabriella interjúja Dr. Győri Péterrel. Építészfórum, 2020.04.24.

Győri Péter: Idősorok a hazai hajléktalanságról. In.: Társadalmi riport 2020 (szerk.: Kolosi Tamás, Szelényi Iván, Tóth István György), Budapest, TÁRKI. (pp. 332-357.)

Győri Péter: Büntető törvény után - világjárvány előtt. Jelentés a 2020. évi F3 hajléktalan adatfelvételről. ppt

Szerkesztett kötetek

Győri Péter: Szervezettség és hatékonyság sorozat, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980.

Győri Péter: Meddig él a múlt? Tanulmányok egy kohorsz-vizsgálatból. MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1986.

Győri Péter: Lakók és hatóságok Budapesten. MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1990.

Győri Péter: A város, a város társadalma, életforma-csoportok. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. (szerk.: Győri Péter), Wesley János Főiskola, 1996. 

Győri Péter: Budapest Főváros Önkormányzata szociálpolitikai cselekvési programja, Adatok egyes budapesti szociális ellátásokról, Az Európai Szociális Charta (szerk.: Győri - Ikvai-Szabó - Krémer), Budapest Főváros Önkormányzata, 1997.

Győri Péter: Budapesti Szociális Charta (szerk.: Győri - Ikvai-Szabó - Krémer), Budapest Főváros Önkormányzata, 1997. Közös Állásfoglalás.

Győri Péter: Szegényügy - hajléktalanügy - lakásügy, Budapesti Negyed, 2000. 

Győri Péter - Tatár Babett: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Évkönyv 1993-2003., BMSZKI, 2003.

Győri Péter – Tatár Babett: Otthontalanul… Tégy az emberért! 1., A Hajléktalanok Menhelye Egylet, A Népszálló, Menhely-BMSZKI, 2003.

Győri Péter – Tatár Babett: Otthontalanul… Tégy az emberért! 2., Tíz év után, A margó szélénMenhely-BMSZKI, 2003.

Győri Péter – Tatár Babett: Otthontalanul… Tégy az emberért! 3., Számla-pasziánsz, A nagyvárosi szegénység arcai, Menhely-BMSZKI, 2004.

Győri Péter – Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 4., Fenntartható közösségek: állandó otthonok – változó életek. Stratégia a hajléktalanság kezeléséreMenhely-BMSZKI, 2006.

Győri Péter – Vida Judith – Fehér Boróka: Otthontalanul… Tégy az emberért! 5., Szeretnék valami lenni” Hajléktalan emberek történetei életről,munkáról, tanulásról…Menhely-BMSZKI, 2008.

Győri Péter – Vida Judith – Fehér Boróka: Otthontalanul… Tégy az emberért! 6., Az utcák népeMenhely-BMSZKI, 2008.

Győri Péter – Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 7., Mindennapi hajléktalanság (1, 2), Menhely-BMSZKI, 2010.

Győri Péter – Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 8., A megértés útjai. Hajléktalan sorsok, traumák és a segítő kapcsolatMenhely-BMSZKI, 2012.

Győri Péter - Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanságMenhely-BMSZKI, 2013.

Győri Péter - Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., Dialógusok a hajléktalanságrólMenhely-BMSZKI, 2016.

Hajléktalanügyi országos konferenciák

(ppt-k) Balatonföldvár

Győri Péter: A hajléktalan ellátás lehetséges útelágazásai– 2., Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2006

Győri Péter: Fedél nélkül a világ minden részén…, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2008

Győri Péter: Változás és állandóság – a hajléktalanügy elmúlt húsz évéről, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2009

Győri Péter: „Könyves Krízis Központ” 2010/2011. telén „Komfortos fapad” - speciális utcás elhelyezés szolgáltatásai, feltételei, BMSZKI, 2010.09.


Győri Péter: „Aluljáró helyett emberibb körülmények” A szociális segítő szervezetek lépéssorozata a budapesti nagyforgalmú aluljárókban várható intézkedéseket megelőző időszakban, Budapest, 2010.11. (Tervezet)

Győri Péter: Vitaindító skiccek „Mit és hogyan tehetünk azért, hogy mindenki fedél alatt lakjon?”, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2010

Győri Péter: Összefoglaló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány működéséről és támogatási stratégiájáról – a megalapítástól napjainkig, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2010

Győri Péter: (M)erre tovább? – Az új rend körvonalai. A fővárosi hajléktalanügyi koncepció, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2011

Győri Péter: Merre tovább? – 2013. január 1. után (M ilesz és mi lehetne?), Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2012

Győri Péter: Vissza- és előretekintés – a hajléktalanügy 4+4 éve. Vitaanyag, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2013

Győri Péter: Reggeli időutazás. Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2014.

Győri Péter: Az út szélén. Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2015. VIDEÓ az előadásról

Győri Péter: Egy lakáspolitika nélküli lakáspolitikus. Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2016.

Győri Péter: Hajléktalanság - romák - gyermekszegénység. Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2017.

Győri PéterA hajléktalanvilág peremén. Kolduló és kukázó hajléktalan emberek. Esély, 2019/2.

Győri Péter: Leszakadó gyerekesek a lakhatás peremén (Megjelenés előtt)