Kezdőlap‎ > ‎Magamról‎ > ‎

Publikációk

Ez az, ami soha nem bír naprakész lenni.

Szakmai publikációk

Tanulmányok

 Győri Péter: Szegregáció a budapesti telepeken, Kultúra és Közösség, 1980/4.

 Győri Péter: Telepek Újpesten. In.: Újpest-kötet. Művelődéskutató Intézet, 1982.

 Győri Péter: Budapesti városrészek társadalma. Medvetánc, 1982/4-1983/1.

 Győri Péter: A tervezés buktatói. In.: A városépítésről. Kossuth, 1984.

 Győri Péter: Időskorúak jövedelmi helyzete 1982-ben. Szociálpolitikai Értesítő, 1985.

 Győri Péter: A szociálpolitika irányítási-szervezeti rendszerének reformjáról. Medvetánc, 1984/4-1985/1.

 Győri Péter: Egyenlőtlenségek az életidőben. In.: Meddig él a múlt? Tanulmányok egy kohorsz-vizsgálatból. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1986.

 Győri Péter: Két nemzedék önálló lakásútja. In.: Meddig él a múlt? Tanulmányok egy kohorsz-vizsgálatból. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1986.

 Győri Péter (Gereben Pál): Kórtüneteink egy kötetbe zárva, Beszélő szamizdat 17. szám (1986/2.), http://beszelo.c3.hu/szerzok/gereben-pal-gyori-peter

 Győri Péter: A tevékenységek struktúrája térben és időben. In.: Az iskola megújításának mai útjai. 1987.

 Győri Péter: Lakásrendszerünk kialakulása - buktatókkal. In.: Szociálpolitika ma és holnap. Kossuth, 1987.

 Győri Péter: A lakáspolitika szociális jellegének néhány szociológiai problémája. Településfejlesztés, 1987/4.

 Győri Péter: Kisközösségi szociális kezdeményezések. In.: Arat a magyar. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1988.

 Győri Péter: Közösségi szolidaritás 1945 előtt. Budapest a hajléktalanokért, Beszélő Új foly. 1. 1990.

 Győri Péter: Hajléktalanság Magyarországon – A  hajléktalanság veszélyzónájában élők. 1-2, Urbanisztika 1. 1990. jul., aug.

 Győri Péter  - Gábor László: Guberálás a lakáspiacon. A lakásfoglalók és a hatóságok küzdelme az 1945 utáni jogszabályok tükrében. In.: Lakók és hatóságok Budapesten. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete,1990. és In: XXX 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. Szerk. KEMÉNY István, GÁBOR László. Bp., MTA Szociológiai Intézete, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, 1994.73-92.

 Győri Péter  - Gábor László: Ipi-apacs enyém a lakás! A lakásfoglalók és a hatóságok küzdelme az 1945 utáni jogszabályok tükrében, Budapest, Esély, 1990/6.

 Győri Péter - Gábor László: Díjhátralékosok - díjhátralékosság. In.: Lakók és hatóságok Budapesten. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézete, 1990.

 Győri Péter - Gábor László: Adósságok kicsinyben. Budapesti háztartások közüzemi hátralékai. Valóság, 1990.2.

 Peter Győri - Gábor László: Day-to-day Crisis Management. Public Utilities and Non-paying Consumers in a City. In.: Hungary under the reform: sociological studies (szerk.: András Tóth, László Gábor), 1990.

 Győri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról, Magyarországon, 1990. In.: Társadalmi riport. TÁRKI, 1990. és Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanulmányozásához, Budapest, 1993.

 Győri Péter: Szociális politika - hajléktalanság - lakásügy. A Fôvárosi Önkormányzat programjához. Budapest, Fôv. Önk., 1991.                                                       

 Győri Péter: Jön a tél (a távfűtési díjakról), Beszélő, 1991

 Peter Győri: Report prepared on the Homeless in Hungary, 1990. In.: Beyond the great Transformation. Research Review, Budapest, 1991.

 Peter Győri: A Brief Report on Homelessness in Hungary, 1990. In.: Social Report. TÁRKI, 1992.

 Peter Győri: Organizations on the Fringe: Comparative Case Studies. Temple University, Philadelphia, 1992.

 Győri Péter: Öntsünk-e tiszta vizet a pohárba? Avagy vízáralku 92', Beszélő, 1992

 Győri Péter: Kérelem, Beszélő, 1993.05.

 Győri Péter - Gábor László - Vajda Júlia: Adalékok a családi pénzügyek vizsgálatához. Valóság, 1993.6. és Szöveggyűjtemény a társadalmi egyenlőtlenségek tanulmányozásához, Budapest, 1994

 Győri Péter: Eladósodott társadalom. Fővárosi díjhátralékok 1984-1994. I. - II. Esély, 1995/1-2.

 Győri Péter - Gábor László: Díjhátralékosok - díjhátralékosság. Kandidátusi értekezés, 1995.

 Győri Péter: A Menhely Alapítvány ügyfelei. 1996., Phare

 Győri Péter: Hajléktalanellátás légüres térben. Budapest, 1997. Hajszolt Hirlap, II.évf. 1.sz.

 Peter Győri - Matern Éva: Housing movements in Budapest. In.: Environmental and Housing Movements. Grassroots Experience in Hungary, Russia and Estonia. (ed. K. Lang-Pickvance, N. Manning, C. Pickvance), 1997, Aldershot, Avebury.

 Győri Péter - Gábor László: A köldökzsinór. Budapest, Esély 1996/4.

 Győri Péter: A várospolitika és a lakásépités szerepe egyes szegregációs minták kialakulásában. In.: A város, a város társadalma, életforma-csoportok. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. (szerk.: Győri Péter), Budapest, 1996., Wesley János Főiskola.

 Győri Péter: Budapesti városrészek társadalma. In.: A város, a város társadalma, életforma-csoportok. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. (szerk.: Győri Péter), Budapest, 1996., Wesley János Főiskola.

 Győri Péter: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? Budapest, Mozgó Világ, 1996/12., Hajszolt Hírlap, 1997/2.

 Győri Péter: Egy rendelet megszületésének története. HAJSZOLT Hírlap, 1997.április-május.

 Győri Péter: Egy szakma születése - gyorsfénykép magunkról. Budapest, 1997, Esély, 1996/6.

 Győri Péter: Lakás - lakhatás - díjhátralék, Szombathely, 1998.

 Győri Péter: A budapesti modell, Szombathely , 1998.

 Győri Péter: A szociális törvény és a lakásügyi törvény szükséges kapcsolódási pontjai. Hajszolt Hírlap

 Győri Péter: El nem évülő (avagy eddig meghallgatásra nem talált) javaslatok a lakásügy-hajléktalanügy szabályozásának határmezsgyéjén. Budapest, Hajszolt Hírlap, 1998. május-július.

 Győri Péter : Szelektív jogállamiság (A lakásjog példáján) http://orszagoshajszolt.gportal.hu/gindex.php?pg=5800413&nid=1124388

 Győri Péter: „Hajléktalanok Menhelye Egylet” Az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés. Budapest, 1998., Esély, 1998/5.

 Győri Péter (Tausz Katalin): A díjhátralék probléma szociálpolitikai szempontból. In.: Megelőzés és együttműködés (Péteri-Tausz). 1999.

 Győri Péter (Tausz Katalin): Döntési kérdések a díjhátralék probléma önkormányzati kezelése során In.: Megelőzés és együttműködés (Péteri-Tausz). 1999.

 Győri Péter: A lakossági közüzemi eladósodás kezelésének „budapesti modellje” In.: Megelőzés és együttműködés (Péteri-Tausz). 1999.

 Péter Győri - Zoltán Bényei - Zoltán Gurály - György Mezei: After Ten Years. Report on the Homeless in Budapest – 1999. Homelessness in Europe. International Conference. Hajszolt Balatonföldvár, Hungary 28-30. October 1999.

 Győri Péter (Bényei Z.-Gurály Z.-Mezei Gy.): Tiz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról. Budapest, Esély, 2000/1.

 Péter Győri (és Zsuzsanna Papp): Schuldnerberatung in Ungarn, BAG-SB Informationen, Informationsdienst der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V., 2000/4

 Győri Péter -Gurály Zoltán-Mezei György-Pelle József: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999-2000-2001), Esély 2002. 3.

 Gyôri Péter: A budapesti díjkompenzáció rendszere. In: Budapest-modell, Egy liberális várospolitikai kísérlet - A Budapest-modell (Szerk.: Pallai Katalin), Budapest, 2003

 Peter Győri: Public Utility Allowances in Budapest In.: The Budapest model, A Liberal Urban Policy Experiment (Word Bank – OSI/LGI), Budapest, 2003.

 Gyôri Péter: Ismét néhány adalék  a fővárosi hajléktalanok segélyezéséről szóló rendelet megszületéséről, 2003

 Győri Péter: Tíz éves a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei? In.: BMSzKI Évkönyv 1993-2003., Budapest, 2003.

 Győri Péter: Az FSzKI-BMSzKI létrejöttének vázlatos kronológiája. In.: BMSzKI Évkönyv 1993-2003., Budapest, 2003.

 Győri Péter: A BMSzKI lakói, intézményei a számok tükrében. In.: BMSzKI Évkönyv 1993-2003., Budapest, 2003.

 Győri Péter: A segítő beszélgetésről, http://www.bmszki.hu/hu/szocialis-munkank-menete

 Péter Győri: In the Margin of Statistics, Introductory thoughts about „hidden homelessness”, Metropolitan Research Institute, 2004

 Győri Péter: Hajléktalanok – a szavak és számok hálójában, Beszélő 3-4., 2005

 Győri Péter: A statisztika margóján, Beszélő, 2005

 Győri Péter: Szemben az árral... A Hálózat Alapítvány lakásrezsi támogatási és krízis támogatási rendszeréről, Esély, 2005/2.

 Győri Péter: Országjelentés 2006. Jelentés a hajléktalanügyi statisztika alakulásáról, A Hajléktalanság Európai Kutató Központja részére, (Hungary National Report 2006, for the European Observatory on Homelessness. The Statistical Update), 2006

 Peter Gyori: Hungary National Report 2006, for the European Observatory on Homelessness. The Policy Update, 2006

 Győri Péter: Hajlékuk az utca, s nincsenek otthon, Budapest Folyóirat, 2006/2.

Győri Péter - Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei, 2007, http://www.bmszki.hu/hu/tanulmanyok

 Győri Péter - Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei, Szakértői javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére, PRO DOMO Füzetek, 2008

 Győri Péter: Fagyhalál2, Fedél Nélkül, 2009.01.22.

 Húszéves a Menhely alapítvány. Beszélgetés Győri Péterrel, a Menhely alapítvány kuratóriumi elnökével – Csongor Anna, Civil Szemle, 2010

 Győri Péter: Vándorok, Esély, 2011/3.

 Győri Péter: Fedél nélküli emberek - Történeti-statisztikai háttér (1-5. rész) , Budapest, Fedél Nélkül, 2011.

 Győri Péter: Elszabotált reformok –. „Tékozló koldus ruháját szaggatja”. Dialógus Mózer Péterrel, Esély, 2012/2.

 Elszabotált reformok. Miért vallanak kudarcot az átfog. hazai szociálpolitikai reformkezdeményezések? Győri Péter bevezető előadása és a kerekasztal-beszélgetés, Esély 2012/3.

 Győri Péter: A lakhatási támogatás feltételrendszere, Esély 2012/4

 Győri Péter: Hajléktalanügyi országjelentés - 2013, Budapest, 2014, http://www.bmszki.hu/hu/tanulmanyok

 Győri Péter – Tánczos Éva: Adósok – adósságkezelés. In: Országos reprezentatív adatfelvétel a képzetlen illetve legfeljebb szakképesítéssel rendelkező személyekre, TÁRKI, 2013.

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.modernizacio.hu%2Fdownload%2F440%2Ffile%2Ftamop541_iv_101_book_a5.pdf&ei=tiQZVc7DFdT7ap-FgtAE&usg=AFQjCNGpGYDnpRxl5lGpS4qUxkKpfAuC8A&sig2=ceoSByxBfmUDb5lEtJvsyQ&bvm=bv.89381419,d.d24&cad=rjt

 Győri Péter: Javaslatok a lakhatás és a gondozás biztonságának rendszerszerű megerősítésére. In.: Darvas Ágnes - Farkas Zsombor - Győri Péter - Kósa Eszter - Mózer Péter - Zolnay János: A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok, Esély, 2013/6. http://www.esely.org/index.php?action=mutat&id=152

 Győri Péter: Fagyhalál 3., Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja 2013. december 05. (Fagyhalál, Fedél Nélkül 274. sz., Fagyhalál 2., Fedél Nélkül 379. sz.)

 Győri Péter: Néhány szubjektív gondolat a szociális szakmáról, Esély, 2014

 Győri Péter: Szegénypolitika versus szociálpolitika – széljegyzetek. Ottilia '70, 2014. február 22., http://beszelo.c3.hu

 Győri Péter: Párhuzamos bibliográfiák – kronológiai rendben, Ottilia '70, 2014. február 22., http://beszelo.c3.hu

 Győri Péter: Tripolisz  - Solt Ottilia: A hetvenes évek budapesti szegényei, ppt, Ottilia '70, 2014. február 22.

 Otthontalanul… Tégy az emberért! kötetekben:

 Győri Péter: „Hajléktalanok Menhelye Egylet” – Az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 1., 2003.

 Győri Péter – Sass Lajos: A Népszálló története, 1912 – 1990. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 1., 2003.

 Győri Péter - Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Mezei György: Tíz év után – Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról, 1999. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 2., 2003.

 Győri Péter – Gurály Zoltán – Mezei György – Pelle Józyef: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999-2000-2001). In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 2., 2003.

 Győri Péter: „Szeretnék legalább valamit tanulni…” In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 5., „Szeretnék valami lenni” Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról…, Budapest, 2008.

 Győri Péter: Kirekesztettek a városközpontban. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 6., Az utcák népe, Budapest, 2008.

 Győri Péter: Fedél nélkül élők. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 6., Az utcák népe, Budapest, 2008.

 Győri Péter: Hajléktalan utak. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 7., Mindennapi hajléktalanság, Budapest, 2010.

 Győri Péter: Töréspontok. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Budapest, 2013.

 Győri Péter: A Budapesten élő hajléktalan emberek főbb statisztikai jellemzői. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Budapest, 2013.

 Győri Péter: „Cigány” – „nem-cigány” hajléktalanok. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Budapest, 2013.

 Győri Péter: Amit tudunk – 10 év. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Budapest, 2013.

 Győri Péter – Gurály Zoltán: A titkos lista. In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Budapest, 2013.

 Győri Péter: „Elmúlt négy év…” A hajléktalan emberek főbb statisztikai jellemzői, 2011 – 2014, In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., 2015

 Győri Péter: Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás…, Hajléktalan emberek időmérlege 2014, In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., 2015

 Győri Péter: A közvélemény és a hajléktalan emberek „a hajléktalanok”-ról. A lakosság többsége inkább segítené a hajléktalan helyzetben lévőket, mint büntetné, In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., 2015

 Győri Péter: Margó szélén billegő életek. Kérdések és feleletek a számok nyelvén, In.: Otthontalanul… Tégy az emberért! 11., 2015

  Szerkesztett kötetek

 Győri Péter: Szervezettség és hatékonyság sorozat, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980.

 Győri Péter: Meddig él a múlt? Tanulmányok egy kohorsz-vizsgálatból. MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1986.

 Győri Péter: Lakók és hatóságok Budapesten. MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1990.

 Győri Péter: A város, a város társadalma, életforma-csoportok. Társadalomismereti szöveggyűjtemény. (szerk.: Győri Péter), Budapest, 1996., Wesley János Főiskola.

 Győri Péter: Budapest Főváros Önkormányzata szociálpolitikai cselekvési programja, Adatok egyes budapesti szociális ellátásokról, Az Európai Szociális Charta (szerk.: Győri - Ikvai-Szabó - Krémer), Budapest, 1997, Budapest Főváros Önkormányzata.

 Győri Péter: Budapesti Szociális Charta (szerk.: Győri - Ikvai-Szabó - Krémer), Budapest, 1997, Budapest Főváros Önkormányzata.

 Győri Péter: Szegényügy - hajléktalanügy - lakásügy, Budapest, 2000., Budapesti Negyed.

 Győri Péter - Tatár Babett: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Évkönyv 1993-2003., BMSZKI. Budapest, 2003.

 Otthontalanul… Tégy az emberért! kötetek:

 Győri Péter – Tatár Babett: Otthontalanul… Tégy az emberért! 1., A Hajléktalanok Menhelye Egylet, A Népszálló, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2003.

 Győri Péter – Tatár Babett: Otthontalanul… Tégy az emberért! 2., Tíz év után, A margó szélén, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2003.

 Győri Péter – Tatár Babett: Otthontalanul… Tégy az emberért! 3., Számla-pasziánsz, A nagyvárosi szegénység arcai, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2004.

 Győri Péter – Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 4., Fenntartható közösségek: állandó otthonok – változó életek. Stratégia a hajléktalanság kezelésére, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2006.

 Győri Péter – Vida Judith – Fehér Boróka: Otthontalanul… Tégy az emberért! 5., „Szeretnék valami lenni” Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról…, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2008.

 Győri Péter – Vida Judith – Fehér Boróka: Otthontalanul… Tégy az emberért! 6., Az utcák népe, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2008.

 Győri Péter – Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 7., Mindennapi hajléktalanság, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2010.

 Győri Péter – Vida Judith: Otthontalanul… Tégy az emberért! 8., A megértés útjai. Hajléktalan sorsok, traumák és a segítő kapcsolat, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2012.

 Győri Péter: Otthontalanul… Tégy az emberért! 9., Változó és változatlan arcú hajléktalanság, Budapest, Menhely Alapítvány, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 2013.

 Néhány kutatási jelentés - szakértői tanulmány

 Győri Péter: Hozzászólás a szociálpolitikáról folyó reformvitához, Szakértői jelentés, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1982.

 Győri Péter: A településfejlesztés szociálpolitikai tényezői hazánkban. OKKFT-

ÉVM. (Szakértői jelentések 1984-86.)

 Győri Péter: A lakásellátás hosszú távú programját megalapozó vizsgálatok. OT-PM-ÉVM. (Szakértői jelentések 1987-88.)

 Győri Péter: Vélemény az OT-PM-ÉVM (87) előterjesztésről, Szakértői jelentés, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1987.

 Győri Péter: Vélemény a lakáspolitika hosszú távú fejlesztésének koncepciójáról, Szakértői jelentés, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1987.

 Győri Péter: A lakásrendszer szociális, szociálpolitikai és jóléti vonatkozásai. ÉVM, Szakértői tanulmány, 1987.

 Győri Péter: A rászorultsági elv érvényesülése a lakáscélú helyi támogatás gyakorlatában. Központi Népi Ellenőrzési Bizottság (KNEB), Szakértői tanulmány, 1988.

 Győri Péter: Helyzetjelentés. Az 1980-as népszámlálás… Hajléktalanok Társadalmi Bizottsága, (Hiány 1989/2.) 1989.

 Győri Péter: Javasolt lakásgazdálkodási konstrukció. SzEM szakértői tanulmány, 1989.

 Győri Péter: Néhány fésületlen mondat a lakáskérdésről, Vitaanyag, 1989.

 Győri Péter: A lakáspolitika esélyei - az esélytelenek perspektívái,. Szakértői tanulmány, Szakszervezetek. Gazdasági és Társadalomtudományi Intézete, 1989.

 Győri Péter: Vélemény a Fővárosi Tanács hosszú távú lakásgazdálkodási koncepciójáról, Szakértői jelentés,  MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1989.

 Győri Péter: Hajléktalanság Magyarországon. Összefoglaló jelentés 1990. Szakértői jelentés, ENSz – HABITAT, 1990.

 Győri Péter: A Fővárosi Önkormányzat hajléktalanügyi teendői, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1990.

 Győri Péter: Szociológiai vizsgálat a nem-állami szociális szféra jellegéről, szerepéről, működéséről Magyarországon 199O/91., Népjóléti Minisztérium Kutatási beszámoló, 1990.

 Győri Péter: Javaslat a bérlakások elidegenítésének egységes újraszabályozására, Előterjesztés , Fővárosi Önkormányzat, 1991..

 Győri Péter: Javaslat a fővárosi Lakásalap létrehozására, működtetési módjára, 1 Szakértői tanulmány, Világbank - Fővárosi Önkormányzat, 1991.

 Győri Péter: A fővárosi egységes kiegészítő lakásfenntartási támogatási rendszer szabályai, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1992.

 Győri Péter: Lakásügyi szerveződések a 9O-es évek elején Magyarországon. OTKA beszámoló, 1993.

 Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Szociális Központ és Intézményei létrehozására, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1993.

 Győri Péter: Új lakbérrendszer a fővárosban, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1994.

 Győri Péter és tsai: Budapest Fővárosi Önkormányzat szociális otthonainak Rekonstrukciós programja, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1994.06.23.

 Győri Péter: Útmutató a fővárosi kerületi lakbér-rendeletek megalkotásához, 1995. Fővárosi Önkormányzat

 Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Közüzemi Díjkompenzációs Támogatás elveire, szabályaira, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1995..

 Győri Péter: A Fővárosi Városrehabilitációs Alap elvei, céljai, szabályai, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1996.

 Győri Péter: A Fővárosi Szolidaritási Alap elvei, céljai, szabályozása, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1996.

 Győri Péter: Javaslat a Hálózat Alapítvány hátralékkiegyeníitő támogatási rendszerének szabályaira, Hálózat Alapítvány, 1996..

 Győri Péter: Javaslat a fővárosban tartózkodó hajléktalanok pénzbeli ellátását szabályozó önkormányzati rendelet alkotására, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1997.04.28.

 Győri Péter: Egy rendelet megszületésének története, Hajszolt Hírlap, 1997.

 Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló rendeletről, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1997.

 Győri Péter:  A szegényügy - hajléktalanügy - lakásügy fővárosi történetéről, OTKA beszámoló, 1997.

 Győri Péter: Javaslat a kormányzati szintű hátralékkiegyenlítő támogatási rendszerekhez szükséges teendőkre, Népjóléti Minisztérium,1998.

 Győri Péter: Javaslat a hajléktalanellátó civil szervezetek egységes normativ támogatási rendszerére, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1998.

 Győri Péter: A lakhatás biztonsága - szociális biztonság, Szakértői tanulmány, Budapesti Szabad Demokraták programja, 1998.

 Győri Péter: Javaslat az adóskezelési tanácsadó szakképzés tartalmára, Szakértői tanulmány, Népjóléti Képzési Központ, 1999.

 Győri Péter: Az utca embere. Búcsú Ungi Tibortól, Fedél Nélkül, 1999.04.23.

 Győri Péter: Beszámoló a fővárosi hajléktalan-ellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében, Előterjesztés, Budapest Főváros Közgyűlése, 1999. május 27.

 Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi támogatás rendszerére, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 1999.

 Győri Péter: Van-e kiút a helyi szociálpolitika defenzivájából? (Összefoglaló), 2000.08.

 Győri Péter és tsai:   Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő szakosított szociális intézmények Rekonstrukciós programjának 2000. évi felülvizsgálata, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 2000.

 Győri Péter: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999(XII.  30.) Főv. Kgy.  rend. módosítására, Előterjesztés, Fővárosi Önkormányzat, 2001-2010

 Győri Péter: Hogyan tegyük intézményünket valódi otthonná? Budapesti Szociális Forrásközpont, 2000.

 Győri Péter - Breitner Péter - Gurály Zoltán: Kérdések és válaszok a hajléktalanságról. Budapest, Menhely Alapítvány, 2002

 Győri Péter: BMSzKI Módszertan tematikai vázlat, 2002. október

 Győri Péter: Máshogyan segíteni. Kézikönyv a speciális hátrányokkal küzdő emberek reintegrációjának támogatásához, EQUAL A057, 2003. http://szocioteka.unideb.hu/adatlap/mashogy_segiteni_kezikonyv_a_specialis_hatranyokka/30.html

 Győri Péter: Fizetésképtelen fogyasztók – megoldási lehetőségek, Szakértői tanulmány, ESZCSM, SZOLID program, 2003

 Győri Péter: Összefoglaló áttekintés a fővárosi hajléktalan segélyezés alakulásáról. ESzCsM „Társadalmi befogadás 2002.” program, 2003.

 Győri Péter: Ismét néhány adalék a fővárosi hajléktalanok segélyezéséről szóló rendelet megszületéséről, BMSZKI, 2003.07.

 Győri Péter: A szubszidiaritás útja is kirekesztéssel van kikövezve. Avagy, kiket támogatnak és kiket nem a fővárosi kerületek és a vidéki városok lakásfenntartási és hátralékkiegyenlítő (adósságcsökkentő) támogatási rendszerei. ESzCsM „Társadalmi befogadás 2002.” program, 2003.

 Győri Péter: Javaslat a lakhatás biztonságát erősítő egyes szabályozási lépések tematikájára, programjára. ESzCsM . SzOLID-projekt, 2003. http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=872&articleID=6206&ctag=articlelist&iid=1

 Győri Péter - Budai Erzsébeth – Kiss Szilvia – Tamás Tünde: Visszailleszkedési – támogatott lakhatási lehetőségek az ún. hajléktalanellátásban, 2004, http://www.bmszki.hu/hu/kivezeto-utak

 Győri Péter: Összefogás Közalapítvány (2004- ) évi pályázati felhívása a hajléktalan embereket segítő budapesti és Pest megyei szociális szolgáltatások, szakmai programok fejlesztésére, 2004-

 Győri Péter: Szakértői segédanyag a lakásfenntartási támogatás 2004.05.01. utáni szabályozásához ppt., 2004

 Győri Péter: Információk - A lakástalanság és otthontalanság jelenlegi magyarországi méretéről, 2004. október

 Győri Péter: Támogatott Lakhatási Program - külső férőhelyek a hajléktalanellátásban. Tervezet, ESZCSM előterjesztés tervezet a Kormány részére az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentéséről,ellátáshoz juttatásáról és az utcai léttel kapcsolatos társadalmi konfliktusok kezeléséről ( Szám: 33.373-1/2004.) 2004. december

 Győri Péter - Gurály Zoltán: A budapesti hajléktalan emberekre irányuló "február 3-i" adatfelvételek módszere (1999–2005)

 Győri Péter - Bakos Péter:  ETHOS - A hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztettség európai tipológiája, FEANTSA, 2005

 Győri Péter: A szociális szolgáltatások átalakítása programja – kiegészítő   vázlatpontok a regionális és kistérségi szolgáltatásszervezés és finanszírozás kérdéséhez (2006. november)

 Győri Péter – Maróthy Márta: Stratégia a hajléktalanság kezelésére (Szakértői tanulmány), 2007. február

 Győri Péter - Pelle József: A Fővárosi Önkormányzat 1999. évi hajléktalanügyi programjának felülvizsgálata, Fővárosi Közgyűlés, 2007. május

 Győri Péter: A hajléktalan helyzetből való kivezető utak megerősítése, BMSZKI, 2007. április

 Győri Péter: „Nyitás az utcára” program, „Hogyan lehetne/kellene átalakítani a BMSZKI működését annak érdekében, hogy a mainál jobban csökkenteni tudjuk az utcán élők számát?”, 2007,http://www.bmszki.hu/hu/nyitas-az-utcara-program

 Győri Péter:  A normatív finanszírozásról - "Tékozló koldus ruháját szaggatja", ÁRB, 2007., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

 Győri Péter: A szociális szolgáltatások és támogatások újraépítésének programja "Tékozló koldus ruháját szaggatja" (Mózer Péterrel), ÁRB, 2007., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

 Győri Péter: Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szociális szolgáltatásokról szóló IV. fejezete és a térítési díjról szóló V. fejezet III. címe módosítására, NCsSzI, 2007., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

 Győri Péter: Támogatott szociális szolgáltatások. Szakértői javaslat  a szociális törvény módosítására, 2007., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

 Győri Péter: Az esetmenedzser. A hatékony szervezetközi és szektorközi együttműködés egyik technikája, Háttértanulmány Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyes operatív programjainak megvalósításához, Budapest, 2007

 Győri Péter: Szakértői dokumentum a TÁMOP 5.3.3. projekt támogatott lakhatási programeleme feltételeinek a meghatározásához, 2008

 Győri Péter: A szociális segítségnyújtás belső minőségbiztosítási rendszere a hajléktalanellátásban. Útmutató, EQUAL, 2008.

 Győri Péter: A lakhatás biztonságát megerősítő, szükséges válságkezelő lépések, 2009. február-április

 Győri Péter: A komplex szociális munka legfőbb keretei a hajléktalan-ellátás területén. A

„Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” (TÁMOP-5.3.2.) program által készített Támogató csomag A „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása” (TÁMOP-5.3.3.) program pályázói részére, 2009

 Győri Péter: Kérdőív a tagállamok számára a hajléktalanság és lakhatási kirekesztettség területén. A társadalmi befogadás pillér 2009. évi tematikus fókuszához, a „hajléktalanság és lakhatási kirekesztés” témaköréhez tartozó tevékenységek. Questionnaire to Member States concerning homelessness and housing exclusion. Activities related to the social inclusion thematic focus on "homelessness and housing exclusion".  The Social Protection Committee SPC/0902/4, 2009.

 Győri Péter: A szociális ellátások jelenlegi szabályozási és finanszírozási rendszerének felülvizsgálata, SzMI, 2009., http://www.bmszki.hu/tekozlo-koldus-dosszie

 Győri Péter: Magáncsőd – „a végső megoldás”, 2009., http://www.bmszki.hu/tanulmanyok

 Győri Péter: Javaslat a Szobabérlők Háza további hasznosítására, Fővárosi Önkormányzat, 2009. október

 Győri Péter-Fehér Boróka-Vida Judith: BMSZKI Első Lépés, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező hajléktalan emberek képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programja. Szakmai koncepció, 2010

 Győri Péter: BMSZKI Együttes Erővel Program, Esetmenedzseri fejlesztő gyakorlat, BMSZKI, 2010.

 Győri Péter: BMSZKI - Kritikus tömeg, BMSZKI, 2010.

 Győri Péter: Módszertani útmutató az átmeneti szállókon és éjjeli menedékhelyeken történő lakcím bejelentés egyes kérdéseiről, BMSZKI, 2010. június 6.

 Győri Péter: Támogatott Lakhatási Program keretében végrehajtott monitorozás eredményei, Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (2009, 2010, 2011)

 Győri Péter: A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei és a BMSZKI Kft. konzorciumi partnerség Nyitás az utcára pályázat szakmai programja, 2011.

 Győri Péter: Fővárosi Önkormányzat Hajléktalanügyi koncepciója, 2011. „Közterület helyett emberibb körülmények”, Javaslat új közszolgáltatási szerződések megkötésére budapesti hajléktalan-ellátó civil szervezetekkel. Egy kis hajléktalanügyi számtan, 2011. www.budapest.hu

 Győri Péter: (M)erre tovább? – Az új rend körvonalai, Fővárosi hajléktalanügyi koncepció,2011, http://www.bmszki.hu/hu/tanulmanyok

 Győri Péter: „Közterület helyett emberibb körülmények” program. Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium, 2011.

 Győri Péter: Az „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” című, TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001”projekt előzményei, létrejöttének céljai, 2012.

 Győri Péter: A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei új segítő rendszere, 2012. szeptember,  http://www.bmszki.hu/hu/szocialis-munkank-menete

 Győri Péter: A BMSZKI-ban folyó szakmai munka egységes eljárási rendje, 2013.

 Győri Péter: Munkánk tükre. Ügyfél-elégedettségi vizsgálat a BMSZKI-ban, 2015.

 Győri Péter: Utcától lakásig. Hajléktalanügyi teendők rövid vázlata – 2015, Hajléktalanokért Közalapítvány, 2015.

 Győri Péter: Bevezető és összefoglaló, A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (2005 … 2014.) évi szakmai beszámolói és szakmai tervei

 Néhány kézirat, konferencia anyag

 Győri Péter: Véletlen és szükségszerűség mindennapi életünkben. BDG, TDK.1971.

 Győri Péter: Budapest társadalmi-demográfiai szerkezetének változásai 1960-1970. MKKE, 1978.

 Peter Győri: Difficulties in Realizing a Socialist Housing System. Crisis in Welfare - East and West. Critical Social Policy Conference, Manchester, 1984.

 Győri Péter: Szociális lakáspolitika Budapesten a városegyesítéstôl a 30-as évekig. Social Welfare and Housing Policy in Budapest from the Unification of the Town until the 1930s.New-York - Budapest Konferencia, 1988.

 Peter Győri: "One sentence...", "Egy mondat..." A szociális célu kisközösségi szervezetekrôl. International Conference on Social Policy and Soc  ialism, Leeds, 1988.

 Peter Győri: New Social Initiatives - Conflicts and Coexistence of the State and Society. Paper to be presented at the international conference on "Voluntarism, Non-governmental Organisations (NGOs) and Public Policy", Jerusalem, 1989.

 Peter Győri: Social Policy - Homelessness - Housing. International Conference on Social Housing,the Homeless and the Poorly-Housed in Europe, Nottingham, UK, 1992. Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe, Council of Europe.

 Peter Győri: Housing Organizations in Hungary at the Turn of the 198O/9O. ESRC Conference, Canterbury-Tallin-Budapest, 1991-93.

 Peter Győri: Homelessness - and its implications in Hungary 199o-1995. FEANTSA, Third International Congress „Where to Sleep Tonight? Where to Live Tomorrow?” 1995.

 Győri Péter: A budapesti modell, „Hátralékok - Hátralék ok” 1997, Szombathely,

 Győri Péter: Hajléktalanok és szociális munkások. A Szociális Munka Napja, Budapest, 1997.

 Győri Péter: II. János Pál üzenete a hajléktalanokért, Budapest, 1997.

 Győri Péter: A hajléktalanügy - lakásügy összekapcsolódó teendői, HAJSZOLT Egyesület, Balatonföldvár, 1997.

 Győri Péter (Bényei Z.-Gurály Z.-Mezei Gy.): Tiz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról. Homelessness in Europe International Conference, Balatonföldvár, 1999.

 Győri Péter (Bényei Z.-Gurály Z.-Mezei Gy.): After ten years. Report on the Homeless in Budapest. Homelessness in Europe International Conference, Balatonföldvár, 1999.

 Győri Péter: A hajléktalanság kezelése a fővárosban. Fedél nélkül - Budapest, 1999. Magyar Vöröskereszt.

 Győri Péter: Önkritikus értékelés a budapesti önkormányzatok szociális politikájáról. Városi szegénység – városi szociálpolitika, Budapest, 2001.10.17.

 Győri Péter: A munkán kívüli világ problémája…Cigánygyerekek integrációs esélyei Országos konferencia, Eger, 2001.11.19-20.

 Győri Péter: The Budapest Social Charter and the Budapest International Workshop. Budapest, Fighting Poverty Together, The Budapest International Workshop, 2001.12.14-16.

 Győri Péter: Az NGO-k szerepe a hajléktalanság megelőzésének folyamatában, 2004

 Győri Péter: Díjhátralékosság, HÁLÓZAT Alapítvány, ppt, 2009

 Győri Péter: 100 éves a Népszálló – A budapesti lakás- és hajléktalanpolitika kezdetei, ppt,

BMSZKI,  2010

 Győri Péter: Alapelvünk, hitvallásunk, Menhely Alapítvány, 2011

 Győri Péter: Hajléktalanság és lakáspolitika -  mai tendenciák Európában, Nyíregyháza, Periféria Egyesület, 2012. április

 Győri Péter: A kiilleszkedés lépései, Szeta 35 év, Eger, 2014

 Győri Péter: Kiút a hajléktalanságból, NGTT, 2014

 Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia – ppt-k:

 Győri Péter: A hajléktalan ellátás lehetséges útelágazásai – 2., Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2006

 Győri Péter: Időközi tájékoztató az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottsága részére a fedél nélkül élő emberek 2008. évi regisztrációjáról,  2008.

 Győri Péter: Fedél nélkül a világ minden részén…, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2008

 Győri Péter: Változás és állandóság – a hajléktalanügy elmúlt húsz évéről, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2009

 Győri Péter: Vitaindító skiccek „Mit és hogyan tehetünk azért, hogy mindenki fedél alatt lakjon?”, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2010

 Győri Péter: Összefoglaló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány működéséről és támogatási stratégiájáról – a megalapítástól napjainkig, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2010

 Győri Péter: (M)erre tovább? – Az új rend körvonalai. A fővárosi hajléktalanügyi koncepció, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2011

 Győri Péter: Merre tovább? – 2013. január 1. után (Mi lesz és mi lehetne?), Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2012

 Győri Péter: Homelessness in Hungary, Subjective overview. ppt, (Utcán Élő Hajléktalan Nők helyzete – “Mi működik?” Konferencia), BMSZKI, 2012. november 20.

 Győri Péter: Vissza- és előretekintés – a hajléktalanügy 4+4 éve. Vitaanyag, Balatonföldvár, Hajléktalanügyi országos konferencia, 2013

 Győri Péter és tsai: Gyorsjelentés a hajléktalan emberek (2005 … 2015) február 3-i kérdőíves adatfelvételéről, http://www.bmszki.hu/hu/eves-adatfelvetelek

 Néhány egyéb publikáció

 Magyarországon hivatalosan nem létezik hajléktalanság... (HVG, 1988.06.04.)

Történelmi hátralék. Lakbérbojkott. (HVG, 1988.10.08.)

"És lôn sötétség..."  (ÖTLET, 1988.)

Árak, bérek, négyzetméterek. (Magyar Hírek, 1988.07.08.)

Homeless Estimated in Tens of Thousands (Népszava 1989, 04. 06.) US-FBI

Idôhúzás zárt ajtók mögött. (Világ, 1989.08.24.)

Kettészakadt lakásrendszer. (Magyar Hirlap, 1989.10.18.)

Új szegény réteg a láthatáron. (Magyar Hírlap, 1989.10.30.)

SzDSz-szociálpolitika. (Magyar Hírlap, 1989.11.03.)

Védôháló nélkül. (Siker, 1989.2.)

A statisztika margóján. (Helyzetjelentés 2., 1989.)

A hajléktalanság kezelésének példái a fôvárosban. (Helyzetjelentés 3., 1990.)

Szociális csôdellátás. Várható viszály és együttmüködés. (Budapest Beszélô 1.1990.09.)

Közösségi szolidaritás 1945 elôtt. Budapest a hajléktalanokért.(Budapest Beszélô 1.1990.09.)

Fizetésképtelen fogyasztók.  (Budapest Beszélô 2.1990.09.)

Tudjuk-e? (Önkormányzati gondolkodás) (Magyar Nemzet, 1990.10.10.)

Húshatáron túl a szegénység, díjtartozáson túl a tiszetesség. (Esti Hirlap, 1991.01.05.)

Helyzetjelentés. A statisztika margóján (Beszélő hetilap, Évfolyam 1, Szám 3)

Felszólalás a kilakoltatásra ítéltek ügyében (Beszélő hetilap, Évfolyam 2, Szám 23)

Nem értjük egymást. További reflexiók kilakoltatott-ügyben (Beszélő hetilap, Évfolyam 2, Szám 41.)

Hogyan készülnek a lakáskoncepciók? Párbeszéd Oszlányi Zsolttal (Beszélő hetilap, Évfolyam 2, Szám 55.)

Lakásajándékok (Törvénytelen állapot) (Beszélő hetilap, Évfolyam 3, Szám 1)

„Lakástörvény” – koncepció nélkül (Beszélő hetilap, Évfolyam 4, Szám 16.)

A nagy nemzeti lakáskoncepcióról (Magyar Hírlap, 1991.)

Kótyavetye helyett stratégiát. Fôvárosi lakáspolitika. (Beszélô, 1991.02.02.)

Segítség! De mibôl?  (Kurir 1991.02.21.)

Idén szimbólikus számu bérlakás épül a fôvárosban. (HVG,1991.02.23.)

Se koncepció, se lakás. (Magyar Nemzet, 1991.02.25.)

A szegényház tíz éve is már zsúfolt volt. (Népszabadság 1991.03.04.)

Lakásajándékok. (Beszélô, 1991.03.23.)

Újkori szegénységi bizonyítvány. (Magyar Hirlap 1991.03.28.)

Jön a tél - a távfütési díjakról.  (Beszélô, 1991.11.02.)

Mit tehet a lakásalap?  (Népszabadság, 1991.11.20.)

Megjelent egy rendelet - fele. (Beszélô, 1992.01.25.)

Melyik irányba menjünk, avagy mi legyen a lakókkal és a lakásokkal? (Beszélő, 1992.01.18.)

Mi hiányzik a lakástörvény-javaslatból? (Magyar Hirlap, 1992.04.01.)

Lakásgazdálkodási elképzelések. (Magyar Nemzet, 1992.04.13.)

"Lakástörvény" - koncepció nélkül.  (Beszélô, 1992.04.18.)

Lesz-e "igazi" lakástörvény?  (Magyar Nemzet, 1992.05.18.)

Lakni kell. De hol és mennyiért?  (Közéleti krónika, 1993.01.)

A jó lakások már régen elkeltek. (Magyar Hirlap, 1993.05.27. )

A lakástörvény végszavazása elé (Magyar Hirlap, 1993, 06)

Hajléktalanok „negyedik világbeli” szegénységben. (Magyar Hirlap, 1994.08.15.)

Felkészülés a télre – kánikulában. Milyen feladatok várnak a kormányra és a Fôvárosi Önkormányzatra hajléktalanügyben? (Magyar Hírlap, 1994.08.)

Mulasztásos törvénysértés az önkormányzatoknál. Hol maradnak a lakbértámogatások? (Magyar Hirlap.......)

A szociális bérlakásokról (Magyar Hirlap, 1994.11.)

Lakástörvény (MTI, 1994.11.15.)

Rászorultsági alapon. A fővárosi közüzemi kompenzáció eddigi tanulságai (Magyar Hirlap, 1995.03.)

Bőkezű-e Újpest? (Magyar Hirlap, 1996.01.)

Segiteni kell, de mindenkin nem lehet (Népszabadság, 1996.07.02.)

Karcsúsitás előtt a hajléktalanellátás? (Magyar Hirlap, 1996.07.03.)

Az „Igen nagy hideg miatt” meghaltak száma (1955 - 1994). (Fedél Nélkül 1996, 04)

„Szerelmintézmény” (Demokrata, 1996.07.22.)

Tények az FSzKI-ügyben (Magyar Hirlap, 1996.09.03.)

A kilakoltatottak és a Szociális Törvény (Magyar Nemzet, 1996.09.05.)

Rövid reflexió helyreigazitás helyett (168 Óra, 1996.09.24.)

Hajléktalanellátás eszköztelenül. (Magyar Hirlap, 1997.01.13.)

70 millió hajléktalanoknak (Magyar Hirlap, 1997.03.26.)

A helyi szociálpolitika ellentmondásai. (Népszabdság, 1997.06.20.)

Szociálcinizmus (Magyar Hirlap, 1997. 07.10.)

Egyéves a Fővárosi Szolidaritási Alap. (Népszabadság, 1997.08.08.)

A manipuláció édes gyümölcse (Élet és Irodalom, 1997.11.27.)

Láthatatlan hajléktalanok a köztereken (Népszabadság, 1997.12.05.)

Ötmilliárd jutott a bérházak felújitására (Magyar Nemzet, 1997, 12.)

In memoriam Gábor László (Szociológia, 1997)

Szigorúak a hazai kilakoltatási szabályok (Népszava, 1998.01.05.)

Kiegészitő normativ támogatás a hajléktalanellátásban (Népszabadság, 1998.04.02.)

Viszontkérdések a csalódottakhoz (Magyar Hirlap, 1998. 06.18.)

Újra kell épiteni a lakáspolitikát (Magyar Hirlap, 1998. 07.01.)

Felújitásra pályázhatnak a társasházak (Népszava, 1998.07.)

A fővárosi közmű-privatizáció és az árak (Népszava, 1998.07. )

Szelektív jogállamiság kérdőjelekkel (A lakásjog példáján). (Magyar Nemzet, 1999.02.01.)

Vita a befalazott alagút továbbépítéséről (Népszabadság 57. 1999. 115.)

Közüzemi díjak: nincs segítség? (Népszabadság, 1999.   )

Mindenki más. Emberi jogok az új évezred küszöbén. PestiEst, DECenter’99.1999.12.

Városrehabilitáció: kétezer budapesti társasház pályázik ( Népszava    )

Adóscsapdák (Népszabadság, 1999.11.)

Több társasház juthat támogatáshoz (Népszabadság, 2000.03.25.)

Ki önkényes? (Magyar Hírlap, 2000. 03.30.)

A lakásbérlők végjátéka (Népszabadság, 2000. 09.08.)

Mi folyik a Király utcában? Hanyatlás vagy megújulás. (Népszava, 2000. 09.15.)

Szociálpolitika nélkül nincs piac (Népszabadság, 2000. 07.26.)

Védtelen a magántulajdonú lakás bérlője (Népszava,    )

Itt a jó hír – de kinek? (Népszabadság, 2001.01.17.)

Kis lépés a fővárosi szociális lakásgazdálkodásban (MTI, 2001.07.)

Jövőre meg kell emelni a Fővárosi Városrehabilitációs Keret összegét (MTI, 2001.07.)

Ötkarikás gondolatok (Népszava, 2001.08.29.)

A Szociális Törvény módosításáról I.-II. (Hír-Adós, A Magyarországi Adósságkezelők Egyesületének lapja), 2002. 1-2. szám.

Lakhatási deficit (Népszabadság, 2002.06.15.)

Tovább bővítik a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből támogatható lakóközösségek körét (MTI, 2002.09.09.)

Versenyképesség és városrehabilitáció (Népszabadság, 2003.12.16.)

Kitelepítés vagy befogadás? (Népszabadság, 2004.11.05.)

Mi lesz itt jövőre - a hajléktalan emberekkel? (MTI, 2004.11.17.)

Szabad a gazda! (Népszabadság, 2006.01.05.)

2007. elejére összedőlhet a hajléktalanellátás nagy része (MTI, 2006.01.25.)

Plakátarcok (Népszabadság, 2006.03.03.)

Gázár-emelés – sokk-terápiával (MTI, 2006.06.11.)

Új lapot nyithat… Több száz kikapcsolt lakásban újra éghet a lámpa (MTI, 2006)

Elment Mezei György (Esély, 2006. 2.)

A hajléktalanok és a vizitdíj (Népszabadság, 2007.04.11.)

Összeszámolják a fedél nélkülieket (MTI, 2008.01.17.)

Fedél nélkül élő emberek 2008. évi „népszámlálása”. Tájékoztató. Hányan élnek fedél nélkül? Felhívás önkéntes számlálók toborzására (MTI, 2008. 02.)

Munkát kereső hajléktalanok (MTI, 2008.07.)

Adósságkezelés – a munkaerőpiac kifehérítésének eszköze (MTI, 2008. 07.)

A végső megoldás: magáncsőd (Gazdasági Rádió, 2009. 03. 9.)

Magáncsőd, hogy ne legyünk hajléktalanok (MR-Kossuth, 2009-03-13)

Főúr! A számlát! (Népszabadság, 2010. 03.18.)

Hontalan magyarok (Népszabadság, 2010.05.07.)

A túloldalon (Húszéves a Menhely alapítvány) – Rozgonyi Tamás, (Népszabadság, 2010.09.18.)

Felkészülés a télre (MTI, 2010.09.30.)

Bedugulhat a hajléktalanellátás (168óra, 2011.01.)

A Hálózat Alapítvány minden fillért a rászorultak támogatására fordított (Népszava, 2011.01.26.)

A vihar kapujában – mi lesz a több százezer eladósodott családdal? (Népszabdság, 2011.02.25.)

Mi folyik a Józsefvárosban?! (Népszabadság, 2011.10.11.)

Csendes tiltakozás (Vecsei Miklóssal) (MTI, 2011.10.17.)

Csak csendben, csak halkan - A budapesti bérlakásszektor teljes szétesése (Népszabadság, 2011.11.11.)

Fedél nélküli város (Népszabadság, 2011.12.08.)

Hajléktalanok - Idén folytatódott az "elnyomorodásuk" (MTI, 2011.12.)

Négyszáz hellyel több van a hajléktalanok számára (MTI, 2011.12.30.)

Rendkívüli intézkedésként új hajléktalan szállás nyílik Budapesten (MTI, 2012.01.30.)

Hagyják abba az otthontalanítási akciókat! (MTI, 2012. 06. 12.)

Újra hajléktalan emberek festik több fővárosi kerületben a kandelábereket (MTI, 2012.09.03.)

Az államosítás bedönti Budapestet (Népszabadság, 2012. 10. 06.)

Tájkép döntés után (Népszabadság, 2012. 11.)

Aluljárócsata (Népszabadság, 2013.02.02.)

Engedjék ki az adósságcsapdából a rezsiadósokat! (MTI, 2013. 05. 25.)

Menekítik az árterületen élő fedél nélkülieket is (MTI, 2013.06.05.)

A kiilleszkedés lépései, Népszabadság, 2014

Comments