FŐVÁROSI PROGRAMOK

Pillanatnyilag még Jegyzetlap nem, „csak” a dokumentumok egy része érhető el ITT.
Jegyzetlap
Egy városi programnak, mely még nem konkrét cselekvési terv, legalább két funkcióját emelném ki: az egyik, hogy lefektesse azokat az alapelveket, alapértékeket, és főbb cselekvési irányokat, melyek mellett elköteleződtünk, melyekhez tartani fogjuk magunkat a konkrét döntések során, a másik, hogy a város lakói is dönteni tudjanak, vajon támogatják-e ezeket az alapelveket és főbb irányokat, vagy inkább mást szeretnének.
Úgy alakult, hogy számos - talán a kelleténél is több - program, vagy éppen program-fejezet elkészültében segédkeztem, persze több évtized során, melyek azért igen-igen tanulságos kordokumentumok is, ezek közül legyen itt "néhány":

1990-1991 SZOCIÁLIS POLITIKA - HAJLÉKTALANSÁG – LAKÁSÜGY A Fővárosi Önkormányzat programjához - Miután fővárosi képviselővé válásomkor elkészítettem a saját "cselekvési programomat" azokról a legfontosabb ügyekről, melyeket megvalósítani terveztem (ezt a doksit pillanatnyilag nem találom, de rajta vagyok, hogy megleljem), immár képviselő-bizottsági elnökként - a főváros szétszervezését eredményező ún. Fővárosi törvényt követően igencsak megváltozott körülmények között - el kellett készítenem az ún. Demszky programhoz annak a területnek a programját, mely felelősségi és hatáskörömbe tartozott. (Számos részlete ma is tanulságos, kiemelni sem érdemes egyet-egyet.) Akkor még angolul is megjelentettük programunkat, melynek érintett fejezetei itt találhatóak: The Program of Mayor Demszky for the City of Budapest.

1996-12-11 A szociálpolitika helye a várospolitikában - Budapest Főváros Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala kezdeményezésére egy a főváros szociálpolitikájának középtávú stratégiai tervezését célzó munka kezdődött meg. E munkálatok első fázisaként 1996. december 16.-17.-én, az Új Városházán konferencia került megrendezésre, a főváros szociálpolitikájában érintett szakértők és politikusok széles körének bevonásával. A konferencián képviseltették magukat a fővárosi és kerületi önkormányzatok választott képviselői és hivatali tisztviselői, szociálpolitikai ellátó intézmények vezetői és munkatársai, érdekképviseleti és szolgáltatást nyújtó civil szervezetek képviselői, szociálpolitikával foglalkozó kutatók és szakértők.Ez a dokumentum tulajdonképpen csak egy háttér-skicc ahhoz a Demszky-beszédhez, mely a konferencia elején elhangzott. Ez volt az a rendezvény, ahol Solt Ottília, halála előtt alig egy hónappal, elmondta utolsó beszédét, melyet honlapom mottójául is választottam: Solt Ottília: Szociálpolitika alulnézetből  

1997-01 Budapest szociálpolitikája az ezredfordulón - A széles körű egyeztetéseket is hasznosítva, el is készült a stratégiai terv első változata. Őszintén szólva meg is követelték tőlünk, hogy állítsunk össze egy stratégiai tervet, mert csak így juthatunk komolyabb költségvetési forrásokhoz. Nekem azonban volt egy olyan "érzésem", hogy ez a feltétel - mint oly sokszor személyes tapasztalataim szerint - csupán az időhúzást szolgálja, az érdemi döntéseket inkább hátráltatja. De nem hagytuk magunkat, ha már így, akkor legyen ebből a Közgyűlés elé vitt, elfogadott Előterjesztés - mely viszont már köti majd a költségvetés készítőit is.

1997-03-13 A szociálpolitikai szakmai program koncepciója - Így aztán elkészítettem a program alapján azt az előterjesztés-tervezetet, mely ugyan még nem volt egy konkrét operatív terv, "megvalósítható és minden részében kimunkált program, hanem szakmai keret, amely követendő és vállalható értékeket mutat fel, prioritásokat jelöl meg, illetve számol azzal, hogy Budapesten egyetlen ellátást biztosító szervezet sem képes a partnerekkel való szorosabb együttműködés nélkül megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek."

1997-04-11 A szociálpolitikai szakmai program koncepciója, Előterjesztés-tervezet - És még mindig jelentős koordinációs munkát kellett végezni, míg elkészíthettem a tényleges előterjesztést, mely igencsak kiterjedten foglalkozik az egyes szociálpolitikai és lakásügyi teendőkkel, egyesítve a koncepcionális és az operatív elemeket. (Szerencsére azért a koncepció-készítés közben cselekedni is lehetett.)

1997-06-03 Budapesti Szociális Charta - Ilyen koncepciója, értékeket, eljárásokat is magába foglaló stratégiai terve még úgysem volt a fővárosnak, s "gondoltunk egy merészet" (Tudjuk - Merjük - Tesszük), megpróbáltunk egy olyan preambulumot szerkeszteni, melyet minden egyes kerületi polgármester elfogadhat. Ez - nem kis szervező munka eredményeként - meg is történt (a főváros szétszervezése óta először), s mindezt együttesen egy külön fővárosi kiadványban ki is adtuk, terjesztettük, hivatkoztuk - további cselekvéseink meghatározó kereteként.

1997-06-11 Budapest  Főváros Önkormányzata szociálpolitikai cselekvési programja. Adatok egyes budapesti szociális ellátásokról. Az Európai Szociális Charta - A Budapesti Szociális Chartával egy időben kiadtunk egy másik program-kiadványt is, mely már azt a cselekvési tervet tartalmazta, mely "megnevezi azokat az operatív részterületeket és feladatokat, amelyeket az illetékes szerveknek a hosszú távú program megvalósítása során szabályoznia és tartalommal kitöltenie kell majd". 

1998-07-01 A lakhatás biztonsága - szociális biztonság - Alig telt el egy év és már egy másik program megfogalmazásán is kellett dolgozni, az 1998 őszén sorra kerülő önkormányzati választások fővárosi programjának egyik fejezetén...

1998-07-16 Budapest Modell - Közben egy másik kiadvány is készült - szintén magyarul és angolul - kifejezetten azokról az addig megvalósított fővárosi kezdeményezésekről, melyek egyedülállóaknak, sajátosaknak tekinthetőek voltak, más városok számára is akár mintául szolgálhattak. Ehhez össze kellett foglalnom az ún. közüzemi díjkompenzációs rendszerünk működését.

1998-07-23 Össze lehet-e egyeztetni a szociális és liberális elveket? - Igazából ez nem biztos, hogy ideilleszkedik. Ez egy interjú ugyanebből az időből, mely rövid és átfogó képet nyújt alapelvekről, egyebekről.

1999-07 Beszámoló a fővárosi hajléktalan-ellátás kiépüléséről és feladatok a továbbfejlesztés tükrében - Egyszerre visszatekintés és előre tervezés ez az igen alapos dokumentum, melyet Pelle József készített, Szolnoki Andrea főpolgármester.helyettes kabinet-irodájából (nem sokkal ezután a BMSZKI igazgatója lett) - én "csak bedolgoztam" ebbe a munkába. Ezt is megjelentettük fővárosi kiadványként.


1999-11-13 A fővárosi szociális lakhatási eszközök, tevékenységek - Ez csak egy felsorolásszerű vázlat (nem tudom, mihez készült), mely inkább csak tükrözi, hogy én egy idő után egységes rendszerként tekintettem a fővárosi lakásügy-hajléktalanügyi-bentlakásos szociális szektorokra...


1999-12-03 Néhány gondolat a "Budapest városfejlesztési koncepciója" c. 1999. novemberi dokumentumhoz - Meglehetősen ritkán szóltam hozzá a készülődő városfejlesztési koncepció(k)hoz, talán némi szkepszis miatt is. Ez az egyik kivétel, amikor próbáltam írásban is összefoglalni meglátásaimat az éppen akkor (is) készülő szakanyaghoz.


2000-10-24 Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő szakosított szociális intézmények Rekonstrukciós programjának felülvizsgálata -

Másik Jegyzetlapon említettem a szociális ágazat rekonstrukciós programjának fontosságát, előzményeit, jelentőségét. Az 1994-ben elfogadott programnak ez az időszerű felülvizsgálatára (1996-ban is történt ilyen), a rengeteg változás miatt is volt szükség, s az itt említett programokhoz történő igazítás is szükségessé tette ezt a lépést. Ezért is szerepeltetem itt.

2000-12-04 A Fővárosi Önkormányzat lakáskoncepciója - V I T A A N Y A G - Pillanatnyilag nem tudom, mihez készült ez a vitaanyag, de mindenesetre tanulságos, tömör áttekintést nyújt a fővárosi lakáságazat akkori, addigi tevékenységéről.


2001-01-10 A polgári balközép pártja - Azt hiszem, ez egy politikai kiadvány részére készült a 2002-es választásokat megelőzően. Kivételesen nem egy szakmai anyag, hanem az SZDSZ addigi politikájára reflektálok...


2001-07-09 Néhány gondolat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa tájékoztatójához - tulajdonképpen ez sem program, kicsit sem az, csupán azért szerepel itt, mert egy jellemző gondolatmenet mentén összefoglalom benne az addigi, főleg hajléktalanügyi tevékenységünk egy részét


2001-09-14 Budapesti Nemzetközi Műhely - Sajnos fogalmam sincs e dokumentum körülményeiről. Egy rendezvényen adtam elő, talán írásban is kérték a teljes szöveget (nem szoktam ilyen teljes szöveget "felolvasni", előadni), de szerepeltetem, program-visszatekintő tartalma miatt, mely elsősorban a Szociális Chartával foglalkozik. (Talán ugyanez: 2001-12)


2001-10-17 VÁROSI SZEGÉNYSÉG - VÁROSI SZOCIÁLPOLITIKA. Önkritikus értékelés a budapesti önkormányzatok szociális politikájáról - És egy másik előadás vázlata. Ezek talán azért jók, mert rövidek, tömörek, jól tükrözik a mondanivaló lényegét, irányát, s a többi doksival együtt megfejthetőek is.


2001-10-18 A margó szélén. Október 18. - a Szegénység Ellenes Küzdelem Világnapja - Mi sikerült, mi nem. Rövid beszéd, vagy írás.


2003-04 A budapesti „szolgáltatástervezési koncepció” koncepcionális alapjai - Ennek körülményeire sem emlékszem. Egy korábbi, itt már előzőleg belinkelt anyag egy részének másolata, talán újrafelhasználásra, de lehet, hogy megint készült egy ilyen koncepció és ahhoz használtam ezt is.


2003-09 BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet - A korábban belinkelt 1998-07-16 datálású írást tartalmazó teljes kiadvány új (?) kiadása, a 2004. évi önkormányzati választást megelőző év végén.
2005-05-12 Jóléti fordulat – apró pénzre váltva - Igazából ez egy cikkhez készült szöveg és összefoglaló, de talán azért is szerepelhet itt, mert a fővárosi pénzbeli ellátásokról, kerületi segélyekről és különösen a lakásfenntartási támogatásról (melyért oly sokat kellett lobbizni, s ekkor végre bevezették) ad egyfajta, tömör áttekintést.
2005-05 A Korszakváltás Programja felülvizsgálata - A dokumentum tartalmazza az SZDSZ korábbi választási programjának egyes fejezeteit, valamint a szakértők névsorát és előlevelemet, melyben felkérem őket, hogy a 2006. évi országgyűlési választások előkészületeként vegyenek részt a korábbi program felülvizsgálatában.

2006-05 A fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés programja. Szolidaritás alprogramja. 0. verzió - A 2006. évi országgyűlési választásokat követően készült a Fővárosi Önkormányzat, pontosabban Demszky Gábor (az SZDSZ) önkormányzati programja is, a Podmaniczky program. Ennek általam készített fejezetének tervezete ez a dokumentum.

2006-05-21 Podmaniczky program - Az önkormányzati választásokra készült teljes fővárosi program.

2006-11-22 Szolidáris Város - A társadalmi integráció mindennapi eszközei Budapesten - Konferencia-megnyitó a 2006. évi önkormányzati választások idején. (Ekkor már szakértőként működtem közre...)

2009 A nemzet fővárosa - Számomra tanulságos Tarlós Istvánnak ez a főpolgármesteri programja is, melynek előkészítésében nem vettem részt, azonban számos mondatom, korábban megfogalmazott gondolatunk visszaköszön benne. (Mármint a program szövegében...)

2011-03 Néhány javaslat vázlata a Fővárosi Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának kidolgozásához - Szintén egy rövid szakértői dokumentum, elsősorban a fővárosi hajléktalanügyi tennivalókról szól. Immár a Demszky-korszak után.


2015-05-23 Jóléti fordulat. Miről is beszélünk? - Igazából nem illik ide, mert ez valóban egy cikk, s azok valahol máshol szerepelnek, de provizórikusan most idelinkeltem. Amúgy nyilvános hozzászólás az akkori kormányzati tervekhez, szövegekhez.


2019 - Budapest mindenkié. Karácsony Gergely programja - Másokkal együtt ennek a programnak is az elkészítésében részt vettem, elsősorban persze a lakhatási, szociális fejezetben, de nem csak abban...

Miközben így megpróbáltam valahogyan összerakni "néhány" programszerű dokumentumot, melyekben részt vettem, vagy készítettem, kicsit az a benyomásom, mintha egy kisebb fajta programgyártó üzem (is) lettem volna. Ráadásul számos dokumentum itt most nem is szerepel,mert pl. nem annyira fővárosiak (SZOLID projekt, szociálpolitikai ágazat (országos) átalakítása, országos hajléktalanügyi programok, de akár a fővárosi hajléktalanügyi program sem került most ide - lehet, később pótolom majd....).

Tényleg még szerencse, hogy nem csak programgyártásban vehetem részt, hanem az azokban megfogalmazottak megvalósításában is (most inkább ne számoljunk százalékot, mekkora hányad valósult meg, mekkora nem - de legalább az is látszik, mennyit és mit szerettem volna, hogy megvalósuljon). És néhány "elszámolás" is idekeveredett a megvalósított program-elemekről.
Comments