2006- Éves hajléktalanügyi országos konferencia (HKA - Balatonföldvár) prezentációk

Az éves hajléktalanügyi országos konferenciákon tartott előadásaim ppt prezentációi 

Őszintén köszönöm a konferenciákat szervező kollégáknak, hogy kurzusokon átívelően, rendíthetetlenül bíztak bennem, s minden évben újra meg újra megdolgoztattak, hogy szedjem össze gondolataimat, melyeket aktuálisan szeretnék megosztani az ellátásban dolgozók nagyra becsült kollektívájával.

S valóban, 2006 és 2017 között minden évben tavasszal "felkértek", megbeszéltük a teendőket, majd folyamatosan kigondoltam, mi is lenne abban az évben a legfontosabb "üzenet", mondanivaló, összefoglalni való és általában a nyári, hétvégi rövidebb elvonulások alatt fokozatosan összeraktam az előadást. Ezeket mindig nagyon fontosaknak tartottam (ezért teszem közzé itt is egy külön oldalon). Ezeken a - szakmai közösséget fenntartó, erősítő, szerintem nagyszerű - éves konferenciákon többször meghívottként megjelent az aktuális "illetékes államtitkár", vagy "illetékes elvtársak", voltak/vannak hivatalos előadások az aktuális jogszabályi és egyéb változásokról, valamint számos nagyszerű projekt is bemutatásra kerül. Nekem az a szerep jutott, hogy mintegy rátekintve a (hajléktalanügyi) történésekre, vissza- és előrenézve, próbáljak meg általános, de lényegbe vágó helyzetképet adni magunkról, munkánkról, szerepünkről. Ennek során megpróbáltam a szakma kialakulásakor még megvolt radikális, egymás gondolatait is provokáló megközelítést - a magam módján - fenntartani. Évente egyszer együtt vagyunk, legyenek ezek az előadások a gondolkodás félórái... A szekciókban, a Balaton partján, az esténkénti rituális, Vecsei Miki által celebrált borkostolókat követő, hajnalokba nyúló beszélgetések során rengeteg gondolat, érzelem... megosztására alkalom nyílt. 

A fejünk fölött dübörgő "politika" folyamatosan visszaköszön az itt is megnézhető előadásaimban (hisz' ezek nélkül a helyzetelemzések merőben csonkák és hamisak lettek volna), de azt is eredményezte, hogy egy idő után a "főműsor-idősávból" (amikor a hivatalosságok még olykor a helyszínen tartózkodtak) átkerültem az éjszakai együttléteket követő, barátibb "hajnali idősávba" (melyet én spec. nagyon élveztem, s bizony az őszinte érdeklődés sem lanyhult...), majd végül, a politikai rezsim további eldurvulását követően, 2018-ban már erre sem kerülhetett sor. Ez teljesen érthető és valóban csak köszönet a kollégáknak, hogy a kritikát nem ismerő és elemzésekre nem kiváncsi politikai környezetben is oly sokáig megtiszteltek meghívásukkal és érdeklődésükkel.    


1999 Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról - 1999.

2010 Összefoglaló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány működéséről és támogatási stratégiájáról – a megalapítástól napjainkig
Comments